Nya barnböcker och film ska stötta i samtal om hiv

Nyhet

För att öka kunskaperna om hiv och underlätta för familjer att kunna ha öppna samtal om sjukdomen har nya böcker, film och en webbsida om hiv tagits fram. Allt riktat mot barn och deras familjer.

Materialet har tagits fram av patientorganisationen Noaks Ark tillsammans med medarbetare på barnhivcentrum på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Syftet är att stötta och underlätta i samtal om hiv i familjer där någon har en hiv-diagnos.

Vendela Hagås är barnsjuksköterska och familjeterapeut och har, tillsammans med Lina Stocke, leg. Hälso- och sjukvårdskurator, arbetat tillsammans med Noaks Ark. Hon berättar att det fortfarande finns ett stigma kring hiv i samhället.

Bildmaterial för samtal och undervisning om hiv.

- Många vuxna tycker det är svårt att veta hur de ska förhålla sig till sin omgivning om man har en hiv-diagnos i familjen. I många familjer är det ganska tyst kring sjukdomen. Även om man som förälder har erfarenheter av diskriminering och fördomar så vill vi visa på alternativ till tysthet och hur man kan gå vidare, berättar Vendela Hagås.

Arbetet har resulterat i två barnböcker; en för barn i förskoleåldern och en för barn på lågstadiet. De har också tagit fram en animerad film för barn i mellanstadiet, en webbsida för tonåringar och samtalskompisar, allt för att på ett pedagogiskt sätt förklara vad sjukdomen innebär. Många barn och familjer har bidragit i framtagandet av materialet genom bland annat intervjuer och referensgrupper.

- Att leva med hiv idag är att leva med en kronisk infektion. De läkemedel som används vid hiv-infektion tar våra patienter inte för att de är sjuka, utan för att inte bli sjuka. Den här kunskapen kan bidra till att normalisera hiv i samhället och det unika material som vi tagit fram i det här projektet når en av våra absolut viktigaste målgrupper med denna normalisering – barn och familjer”, säger Lennie Lindberg, verksamhetschef på Noaks Ark.

Vendela Hagås och Lina Stocke är väldigt nöjda med resultatet.

- Det konstnärliga har blivit väldigt fint. Det är varmt och tilltalande och man kan läsa böckerna även om man inte har kontakt med någon som har hiv. Det vi vill är att de ska bidra till en bredare kunskap, förståelse och normalisering i samhället om hiv, säger Lina Stocke.