Något längre ledtider på patienttransporter inom Karolinska Huddinge

Nyhet

För närvarande är ledtiderna på patienttransporter inom Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge något längre än vanligt.

Med patienttransporter menas sådana transporter av patienter som är i behov av assistans från inskrivning i entréhall via informationsdisk eller kassa och vidare ut till aktuell mottagning eller vårdavdelning. Vi ber därför patienter som är i behov av patienttransport att planera sitt besök och komma till Karolinska Huddinge i god tid inför besöket.

Tack för er hjälp och visad förståelse!