Helene Alexanderson prisas för forskning kring träning vid myosit

Nyhet

Helene Alexanderson, docent och sjukgymnast vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats Nanna Svartz stipendium 2021 för sin forskning kring träningens betydelse vid den reumatiska systemsjukdomen myosit.

Myosit tillhör gruppen reumatiska systemsjukdomar, som kännetecknas av inflammationer i vävnader eller organ som inte strikt räknas till rörelseorganen. Helene forskning har varit inriktad på träning vid olika systemsjukdomar där myosit har haft störst fokus Träning anses numera vara ett viktigt komplement till, och lika viktigt som, läkemedel vid behandling av dessa personer.

– Jag är otroligt glad och tacksam. Det är en stor ära, och det känns som en bekräftelse på att den forskning jag bedrivit under nästan 30 år har haft en stor betydelse för att förbättra livet för personer som lever med myosit. Det har varit väldigt spännande och lärorikt att bedriva forskning och utöka min kliniska kunskap i tätt samarbete med många professioner och patientpartners. Jag är väldigt glad för att forskning kring ovanliga systemsjukdomar uppmärksammas med detta stipendium till Nanna Svartz minne, säger Helene Alexandesrson till reumatikerforbundet.

Sedan 1999 delar Pfizer och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Foto: Jan Torbjörnsson