Flest epilepsioperationer i landet

Nyhet

Trots pandemin har Epilepsicentrum på Karolinska fortsatt att effektivisera verksamheten. Förra året opererades hela 16 patienter – fler än på något annat sjukhus i landet.

Under 2020, när pandemin var som värst och kollegor var utlånade till covid-19-vården, effektiviserade Epilepsicentrum sin verksamhet ännu mer och opererade hela 16 patienter. Detta är inte bara rekord för verksamheten i sig utan gör den till den största i Sverige. Hittills i år har redan fjorton patienter opererats.

– Vi har hittat flera framgångskoncept men framför allt är det samarbetet mellan barn- och vuxenverksamheterna som gör att vi kan hjälpa så många, säger Matilda Modigh, specialistsjuksköterska och epilepsikirurgikoordinator inom Barnneurologi.

Sara Dos Vais Oliveira, biomedicinsk analytiker och Matilda Modigh, specialistsjuksköterska vid Epilepsicentrum, Karolinska. Foto: Emelie Larsson

Nycklarna till bedriften har varit flera men både Matilda Modigh
och Ulrika Sandvik, överläkare och neurokirurg vid Epilepsicentrum, är överens om att den viktigaste framgångsfaktorn är det fina samarbetet mellan barn- och vuxenverksamheten. 

– Sedan vi har började integrera arbetet på barn- och vuxenverksamheterna på Epilepsicentrum hinner vi inte bara med fler patienter utan vi kan också ta del av varandras kompetens. Varannan vecka går vi gemensamma ronder i ett multiprofessionellt team. I detta team är alla involverade professioner representerade, alltifrån neurologer, neurofysiologer till omvårdnadspersonal och biomedicinska analytisker, berättar Ulrika Sandvik.

I samband med ronderna diskuteras varje patient gemensamt på ett standardiserat sätt. Målet är att så effektivt som möjligt kunna identifiera de individer med svår epilepsi, som är aktuella för operation. 

– Eftersom de epileptiska operationerna inte är livräddande ingrepp utan livskvalitetshöjande så måste vi verkligen rannsaka våra operationsbeslut. För att kunna ta ett sådant stort beslut krävs samtliga infallsvinklar som alla dessa professioner står för, säger Ulrika Sandvik.

Ulrika Sandvik är överläkare och neurokirurg vid Karolinska. Foto: Malin Benno Bjurström

Utöver de framgångsrika multiprofessionella ronderna har koordinatorrollerna också haft en stor inverkan på att verksamheten fungerat så bra och kunnat hjälpa så många patienter. 

– Om det finns någon, eller några, som är ansvariga för att ha ett helhetsgrepp och vara drivande i att patienternas utredningar blir gjorda så går det både snabbare och är lättare att ta ett operationsbeslut, berättar Matilda Modigh. 

Både Matilda och Dhzannet Yahkyaeva, epilepsikirurgikoordinator från vuxenneurologen, är med på alla multiprofessionella möten - från operationsbeslut till alla de uppföljande besök som kirurgipatienter får. Eftersom de patienter som har opererats följs i hela 25 år så är dessa multiprofessionella möten många och all data samlas in för forskning och utveckling. 

Utöver det framgångsrika och effektiva samarbetet och koordinatorrollerna har Epilepsicentrum under de senaste åren också gjort stora satsningar på robotassisterad kirurgi, något som de var först i landet med.

– På relativt kort tid har vi inte bara börjat operera med robotassisterad elektrodimplantation och återinfört äldre framgångsrika tekniker. Vi har också Nordens största erfarenhet av laserbehandlingar av hjärnan och utöver detta tillgång till landets enda strålkniv. Det bedrivs en hel del forskning inom våra områden men inför framtiden så hoppas jag att vi kan bygga upp en ännu mer solid forskningsverksamhet samtidigt som vi ökar våra utrednings- och operationsvolymer, säger Ulrika Sandvik. 

Text: Malin Benno Bjurström