Den första temagemensamma dagvårdsavdelningen har öppnat i Solna

Nyhet

Under hösten har Tema Hjärta, Kärl och Neuro startat upp en temagemensam dagvårdsavdelning i Solna där patienter från temats samtliga verksamheter kommer vårdas. Sammansättningen av dessa patientgrupper på en avdelning är den första i sitt slag på Karolinska Universitetssjukhuset.

Anneli Lennberg, verksamhetschef för Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl och Arezo Rojhan, tillförordnad Omvårdnadschef för den nya avdelningen är väldigt positiva över den nya verksamheten. Inte minst för att det är den första dagvårdsavdelningen som tar emot så många olika typer av patientgrupper men även för att detta kommer att gynna dagvårdspatienter och personal.  

– När man gick ihop med Neuro så tänkte man “men vad har vi gemensamt?” men så hittade man ändå samarbetsformer, säger Anneli Lennberg.

Från vänster: Arezo Rojhan, tf omvårdnadschef och Anneli Lennberg, Verksamhetschef för Temagemensam dagvårdsavdelning Hjärta, Kärl och Neuro.

En av fördelarna med en temagemensam dagvårdsavdelning med olika  patientgrupper är att vårdpersonal får en bredare kompetensutveckling, menar Arezo Rojhan. Vårdpersonalen kommer att gå igenom utbildningar och föreläsningar, men samarbetet erbjuder även möjligheten för personalen att lära sig av varandra. 
 
 – Jag känner att det ska bli väldigt spännande, att man får korsa så många olika specialiteter och att man får lära sig väldigt mycket. Och att man får skapa en gemenskap på dagvården, säger Arezo Rojhan.   

Anneli Lennberg tycker att det kanske kan verka som en liten förändring, men att det är en stor förändring som faktiskt gör skillnad. Då dagvårdspatienter tidigare har vårdats på exempelvis slutenvårdsavdelningar så har vissa besök tagit längre tid än vad som behövts då vårdpersonal behövt ta hand om de två olika patientgrupperna. Men med den nya avdelningen blir vårdtiden kortare än tidigare.   
 
– Det här är också ett led i att hjälpa akutsjukvården, tar vi hit våra dagvårdspatienter så frigör vi platser för de akuta patienterna som faktiskt har behov av en sängplats, säger Arezo Rojhan. 

Till avdelningen kommer framförallt lättare patienter som vårdas inom kardiologi, kärlkirurgi, neurokirurgi, neuologi och thoraxkirurgi. Majoriteten av dagvårdspatienterna som vårdas har genomgått en angiografiundersökning antingen inom kardiologi, kärlkirurgi eller neurokirurgi.