Claes Ruth lämnar Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Claes Ruth, funktionschef för Medicinsk Diagnostik Karolinska, kommer att sluta på Karolinska under hösten. Joachim Lundahl, medicinskt ledningsansvarig inom laboratorieverksamheten, har utsetts till tf funktionschef.

Claes Ruth har arbetat på Karolinska sedan 2016 som chefscontroller och sedan 2020 som funktionschef. Han har ansvarat för sammanslagningen av de två funktioner som i dag är Medicinsk Diagnostik Karolinska.

- Det har varit fantastiska år på Karolinska och jag vill tacka alla kompetenta och drivna kollegor inom funktion MDK som har utvecklat vår verksamhet och under pandemin uträttat stordåd. Tillsammans med övriga sjukhuset har vi klarat både våra vanliga patienter och en helt ny sjukdom på ett enastående sätt, säger Claes Ruth.

- MDK har tagit stora steg under den senaste tiden och sjukhus i Europa tog hjälp av oss för att förbättra sin provtagning tidigare under pandemin. Jag vill tacka Claes för hans insatser för Karolinska, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska.