Carina Metzner tf temachef för Inflammation och åldrande

Nyhet

Carina Metzner tillträder som tf chef för Tema Inflammation och Åldrande den 1 november. Hon ersätter Ylva Pernow, som då tillträder som Kvalitets- och Patientsäkerhetsdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Inflammation och Åldrande arbetar målinriktat med vårdnära styrning. Temat har också en mycket stark forskningsinriktning. Carinas uppdrag är att tillsammans med medarbetare och chefer ta arbetet mot förenkling, styrning från verksamheten och ytterligare samarbete med övriga delar av sjukhuset vidare, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Carina Metzner är specialist i geriatrik och verksamhetschef för Medicinsk Enhet Åldrande. Hon är också ordförande i Svensk Geriatrisk Förening.  

- Jag är stolt över att få möjlighet att leda Tema Inflammation och Åldrande. Hos oss görs ett fantastiskt arbete för att forska på några av våra stora folksjukdomar och samtidigt utveckla vården som vi erbjuder våra patienter redan i dag. Tillsammans inom temat och tillsammans med resten av Karolinska ska vi ta ytterligare steg, säger Carina Metzner.

I samband med att Carina Metzner tillträder som tf chef för Tema Inflammation och Åldrande så blir Therese Johansson tf verksamhetschef för Medicinsk Enhet Åldrande. Therese har varit verksamhetschef OO Åldrande och är sjuksköterska och därför kommer inom kort en medicinskt ledningsansvarig att utses.

Rekryteringen av ordinarie chef för Tema Inflammation och Åldrande pågår.