Barnsjukvårdens utveckling och framtid står i fokus under Barnveckan

Nyhet

Astrid Lindgrens barnsjukhus är värd för den sextonde upplagan av Barnveckan, som i år pågår 27-30 september.

Barnveckan är en samlingspunkt för hela Sveriges barnsjukvård och planeras tillsammans med Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Mer än 1000 läkare och sjuksköterskor kommer att ta del av den senaste forskningen och utvecklingen inom barnmedicin och omvårdnad.

- Astrid Lindgrens barnsjukhus är Sveriges största vårdgivare inom barnsjukvård och det är en förmån att vara värd i år. Vår storlek och uppdrag som universitetssjukhus ger oss en viktig och unik position i utvecklingen av barnsjukvård för hela Sverige. Vi kommer att presentera några av de utmaningar och utvecklingsmöjligheter som vi på Astrid Lindgrens barnsjukhus identifierat som särskilt betydande, säger Jakob Frie, ST-chef, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Några exempel på högaktuella programpunkter under veckan är; ”De nya överlevarna”. Barn som tidigare avlidit av svåra sjukdomar som cancer, syrebrist, hjärtsjukdom, diabetes och prematur födsel, överlever nu till vuxen ålder. Detta innebär ökade krav på såväl sjukvården som skolor att erbjuda stöd och uppföljning. Hur ger vi dessa patienter bästa stöd?

En annan punkt som kommer att belysas i flera olika symposier handlar om barnrätt och barnkonventionen. Bland annat kommer Barn- och ungdomsrådet från ”Min Stora Dag” att visa hur barn och ungdomar vill bli bemötta i vården. Även Astrid Lindgrens barnsjukhus nya barnanpassade informationsmaterial kommer att presenteras.

Ytterligare en viktig fråga som kommer att behandlas är hur covid-19 är en stor utmaning för barn.

På den nyöppnade specialistmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus är ett 60-tal barn inskrivna för utredning av långtidscovid. Det handlar om en helt ny diagnos där varje möte ger ny kunskap. På sjukhusets Sci-Life Lab har man kunnat finna orsaker bakom varför vissa drabbas hårdare av covid-19 än andra.

- Förutom medverkan i programmet kommer vi från Astrid Lindgrens barnsjukhus att finnas med under veckan med egen monter. Varje dag kommer vi att sända live från vårt eget ”Green room”, med höjdpunkter från dagen. Vill du vara med och lyssna, gå in på facebook.com/karolinskajobb, säger Annaklara Martin Löf, kommunikationsansvarig Neonatologi.

Vill du se programmet i sin helhet och veta mer, besök sidan för Barnveckan 2021.