Drop-in på buss som testar och behandlar hepatit C

Nyhet

På Hepatitbussen ”Street C” som nu rullar på Stockholms gator finns möjlighet att ta tester för hepatit C. Karolinskas vårdpersonal informerar, testar och behandlar på bussen. Utan behandling kan hepatit C orsaka skrumplever och levercancer.

- Med bussen vill vi nå de med hepatit C-virus infektion, som vi annars inte når via vården på sjukhuset. Det är en tyst sjukdom och man är ofta redan väldigt sjuk när man upptäcker symtom. Vi vill upptäcka hepatit C tidigare för att kunna erbjuda behandling som minskar risken att utveckla svår leversjukdom och levercancer, säger Soo Aleman, överläkare och sektionschef Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset.

Sjukvårdspersonal tar emot

I bussen informerar sjukvårdspersonal från Karolinska om hepatit C och testar för hepatit C, med möjlighet för snabbtest. Här finns också personal från Brukarföreningen Stockholm med egna erfarenheter av ett liv på gatan. Bussen rullar i samarbete med Convictus, som har utbredda verksamheter runt om i Stockholm för hemlösa och drog/alkoholberoende.

Hepatit C kan smittas genom att att ha delat sprutor när man tagit droger, gjort en tatuering utomlands under orena förhållanden eller via en blodtransfusion före 1991.

Tidig behandling är viktig

- Vi vet också att hepatit C kan upplevas stigmatiserande och att kontakt med vården därför kan dröja. Men det är viktigt att kunna påbörja behandling tidigt innan svår leversjukdom utvecklats. Den behandling vi ger är effektiv, skonsam och ges numera i tablettform, säger Soo Aleman.

Föreställningen om en tidigare, äldre behandling med interferon, som Karolinska övergett för flera år sedan och som var problematisk av flera anledningar, kan ännu leva kvar. Men den behandling som nu erbjuds i tablettform, till de som kan fullfölja den, är bättre, enklare och effektiv.

Bilden: På bussen finns personal från Karolinska och från Brukarföreningen Stockholm. Redan första dagen var bussen välbesökt, och bara under några timmar, parkerad vid Medborgarplatsen, testades flera personer. 

Ett samarbetsprojekt

Street C- ”Hepatitbussen” är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Oriola, MSD, Brukarföreningen Stockholm samt Convictus, för att nå personer i utsatta grupper som kan bära på en hepatit C-virusinfektion.

Fakta hepatit C

  • En studie som forskare på Karolinska Universitetssjukhuset har gjort i samarbete med Örebro Universitetssjukhus har visat att vården tappat bort en stor del av de patienter som har hepatit C, som sedan kan leda till svår leversjukdom, då de inte kommer i kontakt med vården och får behandling.
  • Omkring 5000-8000 personer beräknas ha hepatit C i Stockholm.
  • Karolinska behandlar omkring 500 patienter med hepatit C per år. Denna uppsökande verksamhet, ”Street C” är ett sätt att hitta fler som kan erbjudas behandling.
  • Behandlingen, i form av tabletter, pågår i 8-12 veckor, är effektiv med resultat på 95 procent och innebär få och milda biverkningar.

Läs mer om Hepatit C på 1177 Vårdguiden