Nu öppnar mottagningen för post-covid i Huddinge

Nyhet

Mottagningen för post-covid på Karolinska i Huddinge har nu tagit emot sina första patienter. Här ska de få utredning, diagnos och behandling för symtom kopplade till post-covid. Mottagningen är efterlängtad då hundratals patienter står i kö.

Mottagningen för post-covid finns på K59 i Huddinge. Hit kommer patienterna på remiss från primärvården eller internt från andra delar av sjukhuset.

- Det känns väldigt bra att vi äntligen kan öppna i Huddinge och utöka vår kapacitet på Karolinska för patientgruppen eftersom det är många patienter som väntar, säger Linda Holmström, samordningsansvarig verksamhetschef.

Mottagningens telefonlinjer har redan varit i gång ett tag och informationsbrev och kallelser till patienter har skickats ut sedan början av juni. Väntelistan är lång men mottagningen bygger upp kapacitet för att klara av det.

Mottagningen är specialiserad och tar emot sjukhusvårdade patienter och patienter som remitteras från primärvård med omfattande och komplexa symtom. Många patienter har påverkan på flera organsystem och är i stort behov av utredning, diagnostik, behandling, stöd och rehabiliterande insatser från ett multidisciplinärt team. Patienterna kommer således träffa läkare för medicinsk bedömning och på plats finns även psykologer och fysioterapeuter som bedömer patienterna. Kopplat till teamet finns också specialister från flera olika discipliner, arbetsterapeut, kurator, logoped och dietist.

- Vi är en multidisciplinär mottagning och är organiserade i en samverkansstuktur som integrerar vård, forskning och utbildning. Forskningen är väldigt viktig för den här nya patientgruppen och här pågår ett flertal projekt i samarbete med Karolinska Institutet och nationellt, säger Linda Holmström.

Mottagningen ska även agera kunskapsstöd till primärvården, en viktig roll eftersom många patienter tas om hand där.

Mottagningen för post-covid i Solna kommer att finnas kvar under etableringsfasen av mottagningen i Huddinge.

- Vi arbetar på kunskapsöverföring, det är en viktig del av etableringen och kommer att ske inom alla områden, samt framtagande av ny kunskap, säger Heidi Stensmyren, temachef för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner.

Text: Linn Almerud