Karolinska Universitetssjukhuset tar täten för att utveckla vårdens datalager

Nyhet

Dagens IT-vårdsystem, exempelvis journalsystem, är i behov av utveckling för att möta både teknik och arbetssätt i framtiden. Istället för monolitiska system tar Karolinska Universitetssjukhuset täten bland världens sjukhus och skapar ett vårddatalager som möjliggör en flexibel, modulbaserad utveckling där vårdens behov och kompetens sitter i förarsätet.

Sedan 2015 har Region Stockholm och Karolinska bedrivit ett arbete med att åstadkomma en genomgripande generationsväxling av hälso- och sjukvårdens IT-miljö. En del i detta var programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som avbröts 2020, bland annat på grund av pandemin.

– Vi har sett att det är svårt att matcha vårdens IT-behov idag och framöver med färdiga lösningar på marknaden. Därför tänker vi om på Karolinska och flyttar fokus från upphandlingar av monolitlösningar till att utveckla ett vårddatalager med standardiserade API:er dit vi kan koppla på moduler, säger Charlotte Backman, chef IT Utveckling och Vårdinformation.

Karolinska, som nyligen blivit rankad som Europas bästa sjukhus och nummer åtta i världen inom smart teknik och datastyrning, driver satsningen på ett vårddatalager som en del i det ordinarie arbetet och inget separat projekt. Uppdraget består i att hantera lösningar på de brister som identifierats i dagens vårdinformationsmiljö; att det saknas ändamålsenliga mjukvarulösningar och standarder mellan applikationer, samt att det finns brister i datalagringslösningar och dåliga integrationsmöjligheter till befintliga system.

– Redan under 2020 påbörjade vi arbetet med att ta in modernare teknik för datalagring på sjukhuset och vi har nu förutsättningar för att samla och harmonisera stora datamängder. Det vill säga att vi skapar en hållbar och långsiktig, standardiserad grund som ett första steg och där vi kan lägga till modulära lösningar framöver, berättar Charlotte Backman.

Arbetet lägger grunden för en datadriven sjukvård vilket är en förutsättning för utvecklandet och införandet av bland annat precisionsmedicin. Befintliga system finns kvar, men funktionaliteten byts ut stegvis. För användaren av till exempel huvudjournalsystemet kommer en förändring inte att bli synlig direkt, men över tid kommer både funktioner och kopplingen till andra system göra att det dagliga arbetet förenklas, vilket underlättar både för medarbetare och patienter.

– Ambitionen vi har är att Karolinska skall vara en ledande aktör för framtida informationsmiljöer på en internationell arena. Därför sätter vi kompetens från vården i förarsätet, den är det som styr oss, säger Charlotte Backman.

Per Mattsson, chef för Tema Akut och Reparativ medicin, leder arbetet från ett medicinskt perspektiv i samarbete med IT-organisationen. Han samlar nu verksamhetsrepresentanter från medicin och omvårdnad som skall bidra i satsningen på Karolinska.

– Vi sätter samman en kärntrupp av experter från Karolinskas vårdverksamheter för att analysera och utveckla det arbete som redan påbörjats kring ett datalager. Med den medicinska kompetensen säkerställer vi att utvecklingen snabbt kan omsättas för att förbättra för patienterna och förenkla för medarbetarna, säger Per Mattsson.

Redan i augusti 2021 förväntas expertgruppen för medicin och omvårdnad vara formerad för att driva arbetet framåt tillsammans IT-organisationen.

Mer om vårddatalager på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska utvecklar ett modernt datalager för att samla data från ett antal olika källsystem och journalsystem som i dagsläget saknar gemensamma integrationsstandarder och informationsmodeller. Vi kallar det ett vårdatalager med standardiserade API:er och informationsmodeller.

Stegvis byts funktionalitet ut i de olika källsystemen för att ersättas med standardiserade moduler. Genom detta skapas en flexibel och anpassningsbar lösning som även kan integrera applikationer som är okända idag, men som kommer att utvecklas genom innovation i vården.

Den främsta resursen i utvecklingen av vårddatalagret och kravställare på lösningarna är vårdens medarbetare, och involvering av vårdexpertis är central i arbetet och att arbetet drivs tätt ihop med IT-organisationen.

Karolinska Universitetssjukhuset rankas som bäst i Europa och nummer åtta i världen av tidskriften Newsweek avseende användningen av ny teknik för att förbättra sjukvården.