Vaccinationer startar för ungdomar med särskilda riskfaktorer

Nyhet

Nu startar vaccinationer av riskgruppspatienter, ungdomar mellan 16–18 år. Berörda kommer att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset.

Nu startar vaccinationer av riskgruppspatienter mellan 16–18 år. Rekommendationer för vilka särskilda riskfaktorer som ingår i denna vaccinationsgrupp kommer från Svenska Barnläkarföreningen. Bland annat inkluderas patienter med flerfunktionshinder, svår lungsjukdom, vissa typer av organtransplantation, immunbristtillstånd, allvarlig reumatisk sjukdom och genetiska syndrom som Downs syndrom.

  • De som berörs kommer att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset för bokning av vaccinationstid.
  • Vaccinationen sker på vaccinationsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Här finns mer information om vaccination på Karolinska