BB Karolinska sänder live på Instagram

Nyhet

BB Karolinska har startat digitala informationsträffar på Instagram. En till två gånger i månaden kan du delta i informationsträffarna med våra barnmorskor, läkare och undersköterskor.

Välkommen att delta i BB Karolinskas digitala informationsträffar

Vi kommer prata om olika ämnen relaterade till graviditet, förlossning och första tiden efter födseln. Du kan skicka in dina frågor i förväg och under livesändningen. Sändningarna ligger kvar på Instagram så du kan även gå in och titta i efterhand.

Vi svarar inte på frågor som berör enskilda patientfall på grund av patientsekretessen, dessa får du ta med din barnmorska eller läkare.

Kommande tillfällen:

Läs mer om graviditet och förlossning på Karolinska.