Karolinska gör stora satsningar på de små patienterna

Nyhet

Stora satsningar och en ny organisation görs nu inom barnsjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Väntetiderna har redan minskat kraftigt, detta trots att den nya organisationen bara påbörjats.

För att förstärka vården för de mest sjuka barnen skapas en ny funktion på Karolinska Universitetssjukhuset. Den nya funktionen, Barn PMI, kommer att bestå av två verksamheter, den Medicinska enheten Intensivvård och Transport samt Medicinska enheten Perioperativvård.

- Vi vill skapa och stärka vården för de akut svårt sjuka barnen och öka vår tillgänglighet, säger Lars Falk, tillförordnad Verksamhetschef för den Medicinska enheten Intensivvård och Transport samt sektionschef för ECMO Centrum.

För 15 år sedan bedrev barnintensivvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset barnintensivvård, långtidsintensivvård och ECMO. Med tiden växte alla tre enheterna och idag är de tre egna avdelningar med ett bevarat tätt samarbete. Ett problem som dykt upp sedan flytten in i den nya sjukhusbyggnaden är att lokalerna inte riktigt varit anpassade till barnet behov.

- Föräldrar har inte haft någon naturlig plats på avdelningen vilket är problematiskt för barn som är vakna i en okänd och ibland skrämmande miljö. Vi har också saknat bryggan i vården mellan vårdavdelningsvård och intensivvård som vi hade tidigare, berättar Lars Falk.

Men just nu pågår stora krafttag och detta har redan börjat märkas genom, bland annat, kraftigt minskade operationsköer och uppstarten av en mobil intensivvårdsgrupp som redan nu hjälper till ute på vårdavdelningarna med att både vårda och bedöma barn inför intensivvård.

- Vi är redan en av Sveriges största vårdgivare inom barnintensivvård och perioperativ medicin för barn och, tillsammans utgör ECMO Centrum och BIVA, den resurs i Sverige som kan ta hand om de barn som de vanliga barnintensivvårdsavdelningarna inte klarar, säger Lars Falk.

Peter Larsson, som är tillförordnad verksamhetschef för den nya verksamheten Perioperativvård, fyller i att arbetet med att jobba bort de köer som uppstod under första vågen av covid-19 har gått mycket snabbare än planerat.

- Tack vare att medarbetarna är så dedikerade att erbjuda hjälp till alla barn som behöver vård har vi lyckats arbeta bort mycket under kort tid. Alla har verkligen ansträngt sig till sitt yttersta och detta har gjort skillnad för både barn och föräldrar, säger Peter Larsson.

Utöver att den mobila intensivvårdsgruppen inom barnintensivvården redan skapar en större trygghet ute på avdelningarna så startats nu också BIMA upp igen. Detta kommer att leda till fler vårdplatser för barn i behov av en hög vårdnivå men kanske inte i behov av intensivvård.

- Ihop med dessa insatser kommer vi också att arbeta mer aktivt på Karolinska i Huddinge och under året ska vi bygga upp organisationen där med en högre barnanestesiologisk närvaro än vad som finns idag. Målet är att vi ska ha samma höga barnkompetens på Huddinge som i Solna, säger Lars Falk.

En annan stor satsning är att tillförsäkra att sjukhuset får en fungerande transportresurs för alla patienter, barn som vuxna, som är i behov av vård på Karolinska.

- Det innebär att var du än är i Sverige, eller världen, ska vi kunna hjälpa till så att du som patient får vård på Karolinska. Vi gör det redan idag för barn och för de patienter som är i behov av ECMO-vård. Nu vill vi även hjälpa andra patienter, så att alla som är i behov av vård på Karolinska ska kunna få vår hjälp att transporteras till oss, berättar Lars Falk.

Mycket har alltså hänt, och kommer att hända, inom Funktion Barn PMI på Karolinska, vilket de redan kortade väntetiderna vittnar om. Uppstarten av BIMA kommer fortsättningsvis att leda till att sjukhuset kan ta emot fler barn i behov av hjälp och det nya mobila teamet kommer att kunna stötta vårdavdelningarna i att identifiera barn tidigare i förloppet som är i behov av hjälp.

- Allt detta vi nu gör för de akut sjuka barnen på Karolinska kommer att bidra till att fler patienter kan få vård på Karolinska och möjliggör utvecklandet av vården inför framtiden. Min förhoppning är också att vår personal verkligen ska känna att vi är en av världens mest framstående barnintensivvårdsavdelningar, säger Lars Falk.

Operationsköer från 2017 fram tills idag

Barnoperationsköerna för öppen- och slutenvårdspatienter har stadigt sjunkit under de senaste fyra åren och börjat komma ner till en acceptabel nivå. Detta trots periodvis utlåning av personal under det senaste året till covid-19-vården.

Diagrammet visar operationsköer från 2017 fram tills idag.

  • Rött fält: patienter som väntat 90 dagar, eller mer, på operation
  • Orange fält: patienter som väntat 60-90 dagar på operation
  • Blå fält: patienter som väntat färre än 60 dagar på operation

Text: Malin Benno Bjurström