Uppdrag att vidareutveckla vården för patienter med långtidssymtom till följd av covid-19

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har nu fått i uppdrag att vidareutveckla vården för patienter med långvariga symtom till följd av covid-19. Sjukhuset har under sista året tagit emot patienter med långvariga symtom efter genomgången covid-19 infektion och byggt upp en multidisciplinär tvärprofessionell verksamhet som tagit emot ett stort antal patienter.

Mottagningen är högspecialiserad och tar både hand om sjukhusvårdade patienter och patienter som remitteras från primärvård med omfattande och komplexa symtom. Många patienter har påverkan på flera organsystem och är i stort behov av utredning, behandling, stöd och rehabiliterande insatser från ett multidisciplinärt team. Sjukhuset har tidigare inte haft något formellt uppdrag att arbeta med diagnostik och behandling av långtidssjuka covid-19 patienter som inte har sjukhusvårdats men identifierade tidigt att det finns ett behov av detta.

- Vi välkomnar att vi har nu fått ett formellt uppdrag att vidareutveckla vården som vi hittills har kunnat erbjuda långtidssjuka covid-19 patienter. Verksamheten på Karolinska har byggt upp kompetens och kunskap under det året som har gått och när vi nu har ett uppdrag kan vi fortsätta att utveckla vården för denna patientgrupp. Verksamheten är multidisciplinär där det behövs specialister från olika delar av sjukhuset och flera omfattande forskningsprojekt är kopplade till verksamheten, säger Heidi Stensmyren, temachef Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner.

Patienter som lider av långvariga symptom efter en genomgången covid-19 infektion tas idag emot i Solna och kommer så göra så länge det behövs. Nu när sjukhuset har fått uppdraget pågår arbetet med att etablera mottagningsverksamhet på Huddinge siten så snabbt som möjligt. Befintlig verksamhet i Solna flyttas inte i och med detta utan den är en mycket viktig del i etableringen av verksamheten i Huddinge, dit sjukhuset har fått uppdraget anvisat. Patienter ska känna sig trygga med att sjukvården fungerar sömlöst.

- Karolinska sjukhuset fokuserar nu på att bygga ut verksamheten och etablera mottagningsverksamhet på Huddinge siten för att utöka vår tillgänglighet och kapacitet att möta det stora behov som finns hos de patienter som är drabbade av långvariga symtom efter covid-19 och fortsätta att genom forskning och klinisk utveckling driva kunskapsläget kring långtidssymtom till följd av covid-19 framåt, avslutar Heidi Stensmyren.