Fyra nya mobila provtagningsenheter i Stockholm ökar tillgängligheten till covidtest för allmänheten

Nyhet

Under mars månad har Region Stockholm passerat gränsen över 2 miljoner covid-19-test sedan pandemiutbrottet. Av dessa tester är 1,2 miljoner tester för pågående infektion och resten 800 000 är tester för antikroppar.

Region Stockholm och Karolinska Universitetslaboratoriet har i samarbete med Legehuset* fyra nya mobila provtagningsenheter i drift utspridda på olika områden i Stockholmsregionen. Dessa mobila provtagningsenheter kompletterar den provtagningsbuss som varit i användning sedan januari 2021. De gör covidprovtagning mera tillgänglig framförallt för personer som inte kan boka tid med appar och BankID.

Personalen på provtagningsbussen och samtliga enheter är flerspråkig och information finns på nio olika språk om både provtagning och om vaccination. Provtagningsbussen och de mobila enheterna kan vid behov göras om till vaccinationsenheter.

Provtagningsenheterna är mobila och kan täcka ett större geografiskt område och förbättrar tillgängligheten för fler invånare. En noggrann förteckning över områden finns på vårdgivarguiden via länken längre ner.
Sedan pandemins utbrott för ett år sedan har Region Stockholm gjort över 2 miljoner prover och provtagnings- och analyskapaciteten är fortsatt god.

Läs mer på vardgivarguiden.se/nyheter/2021/mars/fler-bussar-provtagning/

* Legehuset driver hälso- och sjukvårdsmottagningar i Stockholm, Malmö och Linköping