Fortsatt hög belastning på intensivvården på Karolinska

Nyhet

Antalet patienter med covid-19 i behov av intensivvård har ökat markant under de senaste veckorna i Region Stockholm. Idag onsdag 24/3 vårdar vi totalt 52 IVA-patienter på IVA och ECMO-centrum varav 30 med covid-19.

- Vi följer utvecklingen dag för dag och följer efter med planeringen hela tiden så att vi ska kunna möta det behov som finns. I nuläget har vi ordinarie styrning på sjukhuset men det innebär inte att vi har ett normalt läge; vissa åtgärder har vidtagits för att kunna hantera det ökade inflödet av covid-19 patienter. Till exempel har vi minskat operationsverksamheten i Huddinge för att kunna frigöra personal till intensivvården, säger Björn Persson, verksamhetschef för IVA på Karolinska.

Sjukhuset har återöppnat en covid-19 avdelning i Huddinge sedan den 11 mars. Avdelningen B43 var stängd i drygt två veckor men de 18 platserna behövs nu återigen för att kunna hantera det ökande inflödet av covid-19 patienter i behov av intensivvård.

- Personalen fortsätter att jobba under hög belastning och gör ett fantastiskt jobb men jag förstår att de är trötta efter att många har jobbat under krislägesavtalet sedan i januari och 12,5 timmars-pass sedan i november. Vi gör allt vi kan för att fördela arbetsbelastningen optimalt och se till att våra medarbetare får möjlighet till återhämtning. Vi får också hjälp från anestesi och operation samt inhyrd personal. Det absolut viktigaste nu att alla i samhället bidrar till att snabbt få ner smittspridningen, säger Björn Persson.