Snabbt igång på nya IMA i Huddinge

Nyhet

För cirka en månad sedan öppnades den nya intermediärvårdsavdelningen för covid-19-patienter i Huddinge. - Det är häftigt att se hur vi kan samarbeta gällande Covid-19-vården, säger Sara Schulz, sjuksköterska och t.f sektionschef på Akutmottagningen, Huddinge.

Med mycket kort varsel öppnade den nya intermediärvårdsavdelningen, IMA, för covid-19 patienter i Huddinge den 16 december. Första dagarna öppnades det upp för fem vårdplatser men avdelningens kapacitet låg på tio platser, något som utnyttjades fort eftersom allt gick så bra.

Här delar Sara Schulz, sjuksköterska och t.f sektionschef på Akutmottagningen, Huddinge och Camilla Nielsen, t.f omvårdnadschef, OVC, på covid-IMA i Huddinge, med sig av sina erfarenheter av både förberedelserna inför uppstart och arbetet på avdelningen. Camilla Nielsen tjänstgör vanligtvis på Tema Barn med patientsäkerhetsfrågor och verksamhetsutveckling.

- Det är häftigt att se hur vi kan samarbeta gällande Covid-19-vården. Självklart är det inte alltid helt friktionsfritt men det är tydligt att alla har patientens bästa i fokus och att det är allas ansvar. Mycket "stuprörsarbete" har försvunnit och istället upplever jag att arbetet är mer prestigelöst, säger Sara.

Igång på några dagar

– Vi lärde oss en del från i våras och det gick snabbare från beslut till handling den här gången. Det var enklare att strukturera upp organisationen kring öppnandet. Så när beskedet kom att vi skulle öppna B54 så gick det fort. På två veckor iordningsställdes avdelningen, riktlinjer/rutiner och en hemsida skapades och utbildning av personal påbörjades. Utifrån läkarperspektivet så samlades vi en söndag och skrev en kravlista på vad som behövdes för att göra öppnandet möjligt och i mitten av veckan rullades de första patienterna in på avdelningen, berättar Sara.

På IMA-avdelningen arbetar medarbetare från flera olika verksamheter med att tillsammans vårda patienter med covid-19.

Både Sara och Camilla berättar att de, tack vare det goda samarbetet och lärdomar från i våras, lyckades sätta upp denna helt nya avdelning på bara några dagar. Ett jobb som annars kan ta månader.

Båda två framhåller även att var det sjukhusövergripande beslutet om bemanningen som gjorde det möjligt att öppna så fort.

Personal från olika verksamheter

- I ett driftsättande så måste många kommunicerande kringfaktorer fungera, exempel på detta är, utrustning, datorer, förråd, utbildning och administration. En försvårande omständighet är att all personal kommer från olika delar av sjukhuset. Med hjälp av korta beslutsvägar och med ett stort personligt ansvar lyckades vi tillsammans driftsätta en enhet som det normalt skulle ta flera månader att starta upp, berättar Camilla som har stor erfarenhet av att driftsätta nya enheter.

Enheten bemannas med personal från sjukhusets olika teman.

Sara Schulz berättar att hon till en början var orolig för hur det skulle fungera med personalen eftersom det alltid är utmanade, både administrativt och ansvarsmässigt, med inlånad personal under korta tidsintervaller.

- Vi har arbetat hårt för att allt ska fungera. Men det har varit värt allt slit och allt flyter på mycket bättre än jag vågade hoppas, säger Sara.

Camilla framhåller vikten av att arbeta med tydliga checklistor, synliggjorda rutiner, riktlinjer och täta avstämningar.

Vårdledare en central roll

- Varje arbetspass inleds med ett uppstartsmöte och avslutas med en gemensam reflektion. Vårdledaren, en senior sjuksköterska med IVA/IMA kompetens, ansvarar för att verkställa denna rutin. Vårdledaren är en central roll på enheten, berättar Camilla.

På plats finns också en medicinskt områdesansvarig specialistläkare från Tema ARM, (Akut och Reparativ medicin) som har fungerat som en trygg punkt på avdelningen. Det har varit viktigt då det varit många läkare från olika delar på sjukhuset.

"Vi-känsla"

Både Camilla och Sara vittnar om att stämningen ändå är god på enheten. Detta trots att de flesta i personalen inte känner varandra och arbetar 12,5-timmars pass i skyddsutrustning. På enheten har en tydlig "vi-känsla" infunnit sig och i personalgruppen värnar man om varandra.

- Jag tror att personalen känner att de är där under samma förutsättningar. Alla är nya på enheten med blandade erfarenheter och bakgrunder, ingen fråga är dum och de är alla där med ett tydligt mål: att tillsammans hjälpa patienterna att besegra covid-19, säger Camilla.

Några av flera medarbetare på IMA-avdelningen B52/B54, för covid-patienter:

Anna Ericsson, Anders Widmark och Camilla Nielsen, som alla tre är t.f omvårdnadschefer, OVC, på avdelningen.
Katarina Göransson, omvårdnadsansvarig, Tema ARM, har ansvarat och hållit i utbildningarna för all personal.
Avdelningens bemanningsassistenter Marika och Madelene.
Maria Amritzer, Omvårdnadsansvarig, OVA, på Tema ARM, som arbetat med MT-utrustning, rutiner och förråd-/materialförsörjning.