Karolinska Universitetssjukhuset tillämpar Region Stockholms krislägesavtal inom intensivvården

Nyhet

Från och med den 25 januari börjar Karolinska använda länets krislägesavtal för sjuksköterskor och undersköterskor i intensivvård. Det är en nödvändig åtgärd för att samtidigt klara tidskritiska canceroperationer och intensivvården av covid-19 patienter.

Trycket på intensivvården i Region Stockholm fortsätter att vara högt på grund av vården av covid -19 patienter, men även på grund av behov hos andra patientkategorier som inte kan vänta, främst inom cancervården. Idag är elva procent av intensivvårdsplatserna i Region Stockholm lediga. Belastningen på Perioperativ Medcin och Intensivvård (PMI) på Karolinska är hög med 68 intensivvårdsplatser i bruk, jämfört med 38 vid normalläge.

Karolinska har hittills löst situationen med hjälp av bland annat anpassad schemaläggning och direktupphandling av IVA/anestesisjuksköterskor, men nu räcker dessa åtgärder inte längre till för genomförandet av nödvändiga operationer och intensivvård av covid-19 patienter. Beslut om aktivering av krislägesavtalet inom IVA-verksamheter i Region Stockholm antogs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) den 23 december 2020. Sjukhuset behöver nu tillämpa krislägesavtalet för Vårdförbundets och Kommunals avtalsområde, men avser inte attanvända det för Läkarföreningens avtalsområde.

- Målsättningen är att tillämpa krislägesavtalet på ett så skonsamt sätt som möjligt. Inplanerade övertidspass kommer härmed att tas ur schemat. Så snart belastningen minskar och patienternas behov kan lösas på andra sätt kommer medarbetare inte längre att anvisas till KLA, säger David Konrad, chef för PMI.

Tillämpningen av krislägesavtalet kommer diskuteras med Vårdförbundet och Kommunal med hänsyn till arbetsbelastning och arbetsmiljö för de som berörs. En riskbedömning görs tillsammans med Kommunal och Vårdförbundet måndagen den 18 januari. Detaljerad information om avtalet och hur det ska tillämpas kommer i skrift och muntligt inom kort via närmsta chef på IVA.

- Det här är en nödvändig åtgärd för våra patienters skull. Vi ska göra allt för att tillämpa avtalet så klokt som möjligt för vår redan mycket hårt ansträngda intensivvårdspersonal, som redan gjort fantastiska insatser under pandemin, säger David Konrad.

Läs mer

Ett krislägesavtal reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge.

Beslut om aktivering av krislägesavtalet inom IVA-verksamheter i Region Stockholm antogs av SKR den 23 december 2020.