Utvecklat akut omhändertagande inom Tema Cancer i Solna

Nyhet

För att patienter inom Tema Cancer ska få ta del av ett snabbt omhändertagande och därmed inte ska behöva gå till Intensivakuten om det inte behövs har den Akuta Bedömningsenheten i Solna fått ett utökat uppdrag.

-Hos oss får patienterna ett tryggt omhändertagande en bedömning samt ett professionellt omhändertagande. Ofta får patienten även träffa samma sjuksköterska varje gång de kommer till enheten vilket skapar trygghet, berättar Linda Kullgard som är omvårdnadschef på Akut Bedömningsenhet Tema Cancer, Solna.
För att komma till den Akuta Bedömningsenheten i Solna behövs ingen remiss. Patienterna som har varit eller är under en pågående cancerbehandling är alla välkomna men en bedömnings görs först via telefon av enhetens koordinator så att alla patienter får ett omhändertagande på den enhet som är lämplig. Det kan vara på mottagningen, dagvården, Intensivakuten eller till Akuta Bedömningsenheten.

- I och med vårt utökande uppdrag så avlastar vi Intensivakuten och tar emot fler patienter beroende på hur akut det är och i vilket skede patienten befinner sig i sin sjukdom. Vi försöker på alla sätt vi kan att patienten ska få komma hit och sedan få åka hem istället för att bli inlagda, berättar Linda Kullgard.

I och med uppdraget har nu den Akuta Bedömningsenheten två läkare, sjuksköterskor samt en undersköterska på plats varje dag och har öppet intag för patienter fram till klockan 20.30.

-Det är många patienter med olika diagnoser och behov som vi tar hand om varje dag och de kommer till oss på olika sätt. Oavsett hur de kommer till oss så är det viktiga att flödet för patienten ska bli så kort som möjligt och att de inte ska behöva vänta länge på en bedömning och ett omhändertagande, säger Linda Kullgard.

Precis som de flesta andra enheter på sjukhuset påverkar pandemin enheten och deras arbetssätt på olika sätt. Kommer det till exempel in en patient som har covid-19-symptom måste de behandlas som en covid-19-patient fram tills att de fått ett negativt svar på testet. Då kan en prioritering ske till vilken avdelningen patienten kan läggas in på.

Linda Kullgard, omvårdnadschef på Akut Bedömningsenhet Tema cancer, Solna

- Många av våra patientgrupper, till exempel de med lungcancer, har symtom som liknar covid-19 men vi använder alltid skyddsutrustning vid nära arbete kring alla patienter, berättar Linda Kullgard.

Hon upplever inte att den extra skyddsutrustningen och munskydd har lett till problem och patienterna känner sig trygga och väl omhändertagna hos dem.

- De flesta tycker mycket om att komma till oss. Vi har en helhetssyn på cancervården och ett tätt samarbete med alla berörda enheter på sjukhuset. Mina arbetskamrater gör varje dag ett fint och fantastiskt arbete för Tema Cancers patienter, säger Linda Kullgard.