Sjukhuskyrkan är alltid tillgänglig - även under julen och helger

Nyhet

Att det, på grund av pandemin, varit och är en extra tung tid märker Camilla Vinberg Österberg och hennes kollegor tydligt i sitt arbete inom sjukhuskyrkan. Inte minst är det rådande besöksförbudet tufft för både patienter och anhöriga.

- Det märks snabbt att många närstående behöver extra samtal när de inte får besöka den inneliggande. Även patienterna, som inte får träffa nära och kära, behöver någon att prata med i en högre utsträckning, berättar Cmilla Vinberg, som är ny arbetsledande präst på Karolinska i Solna.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig precis som förut och även om Camilla Vinberg Österberg och hennes kollegor tar en del samtal över telefon så är de lika operativa som övrig vårdpersonal och finns på plats inne i verksamheterna. Sjukhuskyrkan finns både på Karolinska i Huddinge och i Solna.

Camilla Vinberg Österberg och kollegerna i sjukhuskyrkan finns tillgängliga både i samtal över telefon och på plats i verksamheterna.

- Jag känner mig alltid lika välkommen var jag än är ute på sjukhuset. Trots att jag varit präst på andra sjukhus tidigare så är Karolinska speciellt på många sätt. Till exempel för att det är så specialiserat samtidigt som det också bedriver en bred verksamhet. Många patienter som är under behandling eller utredningar behöver också prata, säger hon.

Ökat behov av samtal och stöd

Det är inte bara i akuta kriser på sjukhuset som Camilla upplever att det just nu finns ett ökat behov av support och samtal. Hon märker tydligt att det mentala måendet överlag i samhället är sämre och att människor är mer ansträngda och ångestladdade än vanligt.

- Det märks på många anhöriga, patienter och personal att de flesta börjar bli mycket trötta. I sin ryggsäck har alla fortfarande våren, när pandemin startade, och därför är många är lite extra känsliga från början.

Men sjukhuskyrkan finns inte bara öppen varje dag för samtal och stöd utan de tänker nu också mycket framåt. Exempelvis har de flera olika projekt på gång som ska stödja vårdpersonalen post-covid.

- När människor har som mest runt sig så är de flesta inte mottagliga för bearbetning och vila utan de måste fortsätta upprätthålla orken. När det blir lugnare behövs det tid för bearbetning och då kan det komma fler förfrågningar om både reflektionsgrupper och enskilda samtal, berättar Camilla Vinberg Österberg.

Tillsammans med andra verksamheter arbetar också sjukhuskyrkan med projektet "Kyrkbyn" där sjukhuspersonal kommer att bjudas in till stödjande verksamheter, som till exempel yoga och måla. Detta i en vacker miljö, en oas precis bredvid på Solna kyrka.

Hälsning tll vårdpersonal

Men fram tills att vi kommit fram till en punkt som vi kan kalla post-covid så vill Camilla hälsa till alla hårt kämpande medarbetare på sjukhuset att inte glömma att ta hand om sig själv korta stunder.

- I alla omsorgsverksamheter ingår att man vill göra sitt bästa för alla andra och ibland glömmer man då bort sig själv. Hur mycket du än har att göra så försök hitta en rutin att samla dig och avsluta dagen på. Uppmärksamma vad som hänt och försök ta med dig något som varit bra med varje dag. Det är väldigt viktigt att mentalt kunna lämna arbetsplatsen och gå in i sitt privata och att inte glömma vad som också är bra, säger Camilla Vinberg Österberg.

Musik i december

I december sprider sjukhuskyrkan också lite extra styrka och hopp genom sång och musik i stora entréhallen i Solna. Under december finns möjlighet för passerande medarbetare och patienter att under lunchtid njuta av detta.

- Att få höra någon sjunga live i en tid när allt annat är videomöten och distansering tror vi blir extra betydelsefullt för många, säger Camilla Vinberg Österberg, präst,  sjukhuskyrkan.