Schemalagd övertid införs på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Från och med den 16 december införs schemalagd övertid inom intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Sjukhuset behöver fortsätta att ta ut samma mängd övertid som under de senaste veckorna – att schemalägga viss övertid är ett sätt att planera samtidigt som personalen får bättre möjlighet att veta när de är lediga.

- Vi har ett högt tryck av patienter som vi tar hand om. Vår personal gör enorma insatser och ställer upp på alla sätt. Det är tack vare deras hårda arbete och uthållighet som vi klarar att vårda patienterna. Samtidigt har vi arbetspass som måste besättas och då ser vi behovet av samma mängd övertid som vi nu schemalägger, säger David Konrad, funktionschef på PMI, där intensivvård för vuxna bedrivs på Karolinska.

Den schemalagda övertiden gäller för sjuksköterskor och undersköterskor och innebär att veckoarbetstiden blir som mest 43,8 timmar. Totalt berörs 250 sjuksköterskor och 140 undersköterskor inom intensivvården på Karolinska av beslutet och behovet motsvarar ett pass per undersköterska och sjuksköterska under en tvåveckorsperiod.

- Genom schemaläggningen vet medarbetarna i förväg när de ska arbeta. De får arbeta lika mycket i fortsättningen som nu vilket är väldigt tufft när vi redan har ett övertidsuttag. Dock bedömer vi att med schemalagd övertid blir det lättare för vår personal att planera istället för att kunna beordras in på kort varsel, vilket tyvärr sker nu. Ytterligare en fördel är att de chefer som i dag lägger mycket tid på att pussla med schema frigörs och kan arbeta mer med patienter och nära våra medarbetare, säger David Konrad.

Fakta

  • De som får schemalagd övertid blir schemalagd ett extrapass per två veckor.
  • Ca 250 sjuksköterskor och 140 undersköterskor berörs.
  • Den nya veckoarbetstiden varierar dock, ska vara som mest 43,8 timmar i snitt per vecka.