Karolinska Universitetssjukhuset analyserar behovet av krislägesavtal

Nyhet

Under onsdagen begärde regionstyrelsen i Region Stockholm att SKR skulle aktivera krislägesavtalet för IVA-verksamheter, vilket också skedde. Detta innebär att Karolinska kan införa krislägesavtalet om det bedöms behövas.

Karolinskas verksamheter har en god bemanningsplanering för julhelgen och ser inte behov av att aktivera krislägesavtalet i vår verksamhet under de närmaste dagarna. Inom kort kommer de fackliga organisationerna att kallas till samtal kring det eventuella behovet av att införa krislägesavtalet.