IVO meddelar beslut om beslutsstöd till intensivvården på Karolinska

Nyhet

Under våren 2020 inledde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett tillsynsärende kring lokala skillnader mellan sjukhusen i Region Stockholm avseende beslutsstöd till intensivvården och behandlingsbegränsningar under pågående intensivvård.

IVO har nu granskat samtliga akutsjukhus i regionen och konstaterar att Karolinska Universitetssjukhuset har brustit i sin hantering. Det gäller primärt för att sjukhuset införde ett vägledande beslutsstöd för intensivvård som bedöms kunnat utgöra en risk för att utesluta patienter i behov av intensivvård.

- Vi har tagit emot beslutet från IVO och tar deras kritik på stort allvar, säger Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska.

- Ingen patient utesluts från intensivvård baserat på biologisk ålder. Varje patient får en individuell bedömning som baseras på möjligheten att tillgodogöra sig intensivvård med en god prognos. Som vi tidigare har kommunicerat och även framfört till IVO under tillsynen har det aldrig funnits en riktlinje som gör att en patient bedöms enbart utifrån biologisk ålder. Det handlar om ett beslutsstöd till verksamheten för inledande eller avbrytande av intensivvård. Vi har sedan i maj förtydligat detta i vårt beslutsstöd, avslutar Björn Persson.