Hur ser vårdtrycket ut på Förlossningen nu?

Nyhet

TRE FRÅGOR. Hur är läget just nu i sjukhusets verksamheter? Sofia Östergren Sjögren, omvårdnadschef på förlossningen i Huddinge, ger oss en inblick hur det är hos hos dem nu.

Hur ser vårdtrycket ut på förlossningen?


Vi har lite mer att göra än vanligt och fler förlossningar än i höstas. Nu är det ganska mycket att göra hela tiden medan vi vanliga fall brukar vi ha fler toppar och dalar. November innebär ofta ett andrum men så var det inte i år. Svårt att säga om det har med covid-19 att göra eller om det bara är slumpen.

Är det stor skillnad jämfört med i våras? 


Ja det är stor skillnad både för oss, våra gravida och partners. Inte minst på grund av de nya reglerna gällande skyddsutrustningen, som i våras bara behövde användas om man tog hand om en konstaterad eller en misstänkt covid-19-patient. Under en förlossning sker mycket "tyst kommunikation" mellan barnmorskan, den födande kvinnan och partnern. Sedan ett par månader tillbaka måste vi ha både munskydd och visir och då når man inte fram på samma sätt. Även under de förberedande och stödjande förlossningssamtalen måste vi nu ha skyddsutrustning och det blir inte samma sak som att mötas på vanligt sätt. Det tar också tid att ta av och på all skyddsutrustning och vi kan inte gå mellan rummen som vi är vana vid.
På grund av den ökade smittspridningen och de nya hårdare restriktionerna så har även vi drabbats hårt av personalbrist. Många är hemma med symptom eller med sjuka barn som inte får gå till förskolan eller skolan. Vi har även haft bortfall ur personalen på grund av konstaterad covid-19.
En annan stor skillnad är att de nyblivna föräldrarna inte får ta emot besök av familj och syskon som tidigare vilket är speciellt och tråkigt. Men de allra flesta är mycket följsamma och förstående.

Upplever du att personalen på avdelningen orkar med? 


Att personalen börjar bli trött märker man tydligt, allt började i mars och nu bara fortsätter det. Det är tungt på personalsidan när folk är hemma med symtom och det tar på krafterna att arbeta med all utrustning. Men än så länge kämpar vi på och täcker upp för sjuka kollegor. Alla är oerhört förstående och rädda om varandra, det gäller både patienter och personal.