Barnakutvården - en av många verksamheter som ställer om

Nyhet

Barnakutsjukvården är en av de många verksamheter varifrån medarbetare ställt om rycker in med personal där behovet är som störst. - Det finns många som vill och kan bidra där det behövs allra mest, säger Magnus Flodberg, verksamhetschef på omvårdnadsområdet barnakutsjukvård.

I och med att barnsjukvården inte varit lika hårt belastad av covid-19 är de med och hjälper till där behovet är som störst. Flera medarbetare gick till exempel nyss över till den nyöppnade intermediärvårdsavdelningen, IMA, i Huddinge som vårdar covid-19-patienter.

-Karolinska är ett enat sjukhus och inom barnsjukvården har vi inte alls samma påverkan som vi har inom vuxensjukvården. Så just nu grupperar vi om oss för att täcka upp behovet hos covid-19-sjuka vuxna, säger Magnus Flodberg som är verksamhetschef inom omvårdnadsområde barnakutsjukvård.

Trots att de på barnakutsjukvården nu är färre medarbetare och har dragit ner 6 vårdplatser vid barnakutvårdsavdelningen så tror Magnus att det kommer att gå bra. Bland annat har de till exempel ett utökat samarbete med andra vårdgivare och även med Karolinska i Solna, som istället har utökat sina vårdplatser.

- Det finns såklart en oro att vi inte ska räcka till. Så här års brukar ju RS-säsongen komma och med den ett större antal patienter. Hittills har vi sett en utebliven ökning av RS i och med covid-19-restriktionerna och vi hoppas att det fortsätter så. Men vi följer hela tiden utvecklingen och tar nya beslut utifrån situationen, säger Magnus.

Magnus Flodberg, verksamhetschef på omvårdnadsområdet barnakutsjukvård.

Han berättar att omvårdnadsområde barnakutsjukvård just nu har totalt 23 medarbetare utlånade, varav 15 stycken kommer att arbeta på nya IMA i Huddinge.

- Det är fem sjuksköterskor och tio undersköterskor som frivilligt valt att gå över till IMA i Huddinge eftersom de tycker att de kan bidra med sin kunskap och tid. De som är kvar på barnakutvårdsavdelningen har också en viktig roll att fylla i och med att de utför vården för de barn som behöver den, säger Magnus.

Han understryker betydelsen av alla hårt jobbande medarbetare och chefer ute på sjukhuset, både de som ställer om och de som är kvar på sina avdelningar och täcker upp.

En av de från tema barn – Astrid Lindgrens Barnsjukhus som anmälde sig frivillig att rycka in på nya IMA i Huddinge är undersköterskan, Omeymah Kilani.

Omeymah Kilani, undersköterska

- Jag vet hur situationen ser ut och man måste ställa upp och hjälpa till i den här världen. Visst blir det en utmaning på många sätt men jag kommer också att få nya erfarenheter och lära mig mycket på IMA, säger Omeymah Kilani, som kommer att göra sin första arbetsdag på tisdag nästa vecka.

Även om hon var med och hjälpte till med covid-19-patienter på Södertälje sjukhus under våren så är det mycket som blir annorlunda nu på IMA.

-I våras låg alla patienter på varsitt rum tillskillnad från nu när de kommer ligga i "bås". Detta gör att jag nu kommer att ha skyddsutrustningen på mig hela tiden. Så även en kortare paus för att dricka eller gå på toaletten innebär att man bara behöver klä av sig allt, sprita av sig för att sedan klä på sig allt igen, berättar Omeymah Kilani.