Anställda på Karolinska får två dagars extra ledigt under 2021

Nyhet

För att öka möjligheterna till återhämtning efter arbetet med covid-19 kommer samtliga fast anställda vid Karolinska Universitetssjukhuset att få två dagars extra betald ledighet under 2021.

- Personalen har gjort fantastiska insatser för våra patienter men också för varandra som arbetskamrater. När pandemin är tillbakapressad så vill jag att de ska få lite extra ledigt, det är de och deras närstående värda, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Karolinska är det sjukhus i landet som vårdat flest patienter med covid-19 och sjukhuset har varit hårt belastat under såväl våren som hösten och vinterns andra våg. Totalt har cirka 6 750 patienter vårdats på Karolinska universitetssjukhuset för covid-19 under 2020. Karolinska universitetslaboratoriet har under 2020 hanterat över 1,5 miljoner covid-19 provtagningar och sjukhuset har trots påfrestningarna från pandemin lyckats hålla nere eller till och med minska väntetiderna till vård inom bland annat cancer, barnverksamheten och hjärta, kärl och neuro.

Under pandemin har Karolinska erbjudit personal och chefer kris- och samtalsstöd, till psykolog och psykoterapeut, både i grupp och enskilt. Under våren använde sig över 1 000 medarbetare av möjligheten att få stöd.

- Karolinska har haft som mål att klara vården och samtidigt ge personalen så rimliga villkor som möjligt. Medarbetarna har slitit hårt och vi har ibland tvingats att välja det minst dåliga alternativet för att klara bemanningen. När vi är igenom detta så är det viktigt att personalen får möjlighet att landa och komma vidare och då är de två dagarna bara en av delarna, säger Björn Zoëga.