Karolinska Universitetssjukhuset går upp i förstärkningsläge

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset går upp i förstärkningsläge från och med idag, torsdag den 19 november. Det innebär att sjukhusets alla verksamheter stöds från den lokala särskilda sjukhusledningen inom de områden som krävs; bland annat gemensam planering av slutenvård, intermediärvård och intensivvård, HR samt kvalitet och patientsäkerhet.

- Trycket från covid-19 patienter i Stockholm och i övriga delar av Sverige är nu på en hög nivå. Karolinska Universitetssjukhuset är berett att göra det som krävs. Sjukhuset går nu upp i förstärkningsläge för att ytterligare stärka vår förmåga att ge sjukvård till covid-19 patienter, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Karolinska Universitetssjukhuset har arbetat strukturerat med covid-19-planering under hösten. Förstärkningsläget blir en naturlig fortsättning för att på bästa sätt planera för fler covid-19-patienter, och samtidigt anpassa ordinarie uppdrag.

- Sjukhuset har tillgängliga vårdplatser och vi fortsätter att ligga steget före sjukdomen genom att ställa om kapacitet. Genom förstärkningsläget fortsätter vi att kraftsamla för att öppna det antal platser som krävs för covid-19 patienterna, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

- Förstärkningsläget ger oss korta snabba beslutsvägar och förmågan att snabbt fördela resurser dit de bäst behövs. Den centrala stabens uppgift är att stödja verksamheter och medarbetare så att de kan lösa sina uppgifter, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

FAKTA

- Antal covid-19 positiva patienter i slutenvård på Karolinska Universitetssjukhuset 201119: 136, varav 19 inom IVA/ECMO.
- Kapacitet för covid-19 inom slutenvård och IVA/ECMO: Karolinska ställer nu om till över 200 vårdplatser och ca 70 IVA platser.
- Totalt antal vårdplatser på Karolinska Universitetssjukhuset: ca 1200