Genomförande av omorganisation skjuts fram

Nyhet

Den beslutade omorganisation som ska minska antalet teman och funktioner på Karolinska Universitetssjukhuset från elva till åtta kommer att genomföras den 1 februari 2021 i stället för som tidigare meddelats den 1 januari 2021.

Anledningarna är två; sjukhuset är kraftigt belastat av covid-19 och vi vill ha ett ordnat införande i våra stödsystem inom organisationen.

TIDIGARE NYHET