Karolinska fortsätter förenkla administration och flytta ansvar till vårdverksamheterna

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har sedan 2019 arbetat för att förstärka vårdverksamheternas roll i styrningen av sjukhuset, minska antalet chefsnivåer och förenkla administrationen.

- Vår inriktning ligger fast. Verksamhetschefernas roll förtydligades under 2019 och ansvar och mandat har flyttats närmare våra vårdverksamheter. Under covid-19-pandemin bekräftades att detta är rätt väg att gå. Vår personal och cheferna i linjen löste problem och skapade samarbeten som räddade liv och förbättrade våra arbetssätt ytterligare, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

- Nu går vi vidare och fortsätter arbetet med att förenkla processer och att sätta vårdverksamheterna i förarsätet. Vi vet att det driver kvalitet, ökar tillgänglighet och stärker patientinflytandet, säger Björn Zoëga.

Det inriktningsbeslut som Karolinska Universitetssjukhusets ledning nu fattat innebär att antalet teman och funktioner minskar, se fakta nedan.

- Med färre teman och funktioner kan vi minska den administrativa överbyggnaden ytterligare. Redan tidigare under hösten har vi minskat den centrala administrationen genom att ta bort tre direktörstjänster och slagit samman centrala staber, säger Björn Zoëga.

Fakta: Karolinskas arbete för tydligare vårdstyrning och minskad administration

Januari 2020:

 • Verksamhetschefernas roll förtydligas, med ökat mandat.
 • Tema Kvinnohälsa blir ett eget tema efter att tidigare ha organiserats tillsammans med Tema Barn/Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
 • Antalet teman blir två färre när Tema Hjärta, Kärl och Tema Neuro går samman och Tema Akut och Reparativ Medicin bildas av två tidigare verksamheter.

Augusti 2020:

 • Antalet centrala staber minskar med tre.
 • Antalet direktörer minskar med tre.

Oktober 2020:

Inriktningsbeslut tas att från januari 2021 minska antalet teman/funktioner från elva till åtta, i och med följande förändringar:

 • Tema Akut och Reparativ Medicin går samman med Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Omvårdnad Infektion och Administration Infektion.
 • Tema Åldrande och Tema Inflammation går samman.
 • Perioperativ medicin och intensivvård för barn blir en del av sjukhusets större övergripande organisation för perioperativ medicin och intensivvård (PMI), från att tidigare organisatoriskt ha legat i Tema Barn.
 • Tema Kvinnohälsa och Funktion Hälsoprofessioner går samman.
 • Bild och Funktion, BoF och Karolinska Universitetslaboratoriet, KUL går samman.
 • Tema Hjärta Kärl Neuro går samman med Medicinsk enhet Klinisk Fysiologi och Medicinsk enhet Neurofysiologi.