Karolinska tar över ordförandeskapet för European University Hospital Alliance

Nyhet

Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga blir ordförande för European University Hospital Alliance - alliansen för Europas universitetssjukhus som omfattar över 220 000 medarbetare.

I november tar Björn Zoëga och Karolinska Universitetssjukhuset över ordförandeskapet för European University Hospital Alliance (EUHA). EUHA är en allians för Europas universitetssjukhus och omfattar mer än 220 000 medarbetare, som skapades för att möjliggöra jämförelser universitetssjukhus emellan och därigenom utveckla vårdens arbetssätt.

EUHA är en rådgivande organisation för beslutsfattare inom europeisk hälso- och sjukvård och genom ett internationellt nätverk delar EUHA:s medlemmar expertkunskaper och erfarenheter inom vård, forskning och utbildning i syfte att stärka universitetssjukhusens spetskompetens och innovation.

Tillsammans driver EUHA över 300 finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt och mer än 6000 kliniska studier. Exempel på EUHA-aktiviteter under 2020 är arbetet kring covid-19, där arbetet bland annat handlat om utmaningarna och hur vi kan hjälpa och lära av varandra, gemensamma teststrategier samt diskussionsforum inom olika professioner kring exempelvis ny teknik. En annan aktivitet under året är ett samarbete kring cell- och genterapi, i syfte att accelerera utvecklingen och underlätta för patienter att få tillgång till den vården.

Björn Zoëgas ordförandeperiod sträcker sig över ett sju månader och under denna period kommer Karolinska bland annat att stå värd för "Members Assembly" den 10 juni. Karolinska tar över ordförandeklubban från tyska Charité (Berlin) och sommaren 2021 lämnas ordförandeklubban vidare till Vall d'Hebron (Barcelona).

Text: Fredrik Essevad

Fakta om European University Hospital Alliance (EUHA)

European University Hospital Alliance (EUHA) bildades under 2017.

Allians med representanter från Europas nio största universitetssjukhus:

  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Charité (Berlin)
  • Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus
  • UZ Leuven
  • King's Health Partners (London)
  • Ospedale San Raffaele (Milano)
  • Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
  • Erasmus MC (Rotterdam)
  • The Medical University of Vienna / Vienna General Hospital.