Karolinska Universitetssjukhuset först med hemförlossning

Nyhet

Som första landstingsverksamhet i Sverige kan Karolinska erbjuda kvinnor att föda i sina hem. En tjänst som varit särskilt efterfrågad under våren.

Att få föda i sitt hem kan ge en större trygghet till vissa födande kvinnor och deras familjer.

- Under våren 2020 har vi märkt att efterfrågan har ökat, vilket antagligen är en effekt av corona-pandemin säger Marie Ekborn, omvårdnadschef på Graviditet och förlossning, Karolinska i Huddinge.

Initiativet med hemförlossning ingår i verksamheten Min Barnmorska, där en och samma barnmorska så långt det är möjligt följer familjen hela vägen från första kontroll under graviditeten till födseln. Min Barnmorska har sedan starten 2018 i huvudsak inriktat sig på förlossningsrädda kvinnor, men princip kan alla gravida i Stockholmsområdet ansöka och därmed välja alternativet hemförlossning om de uppfyller kriterierna för det. Satsningen på hemförlossningar drivs som ett projekt till årsskiftet 2020/2021."

Barnmorskorna går en intern utbildning med bland annat simulering av verkliga patientfall för att förbereda sig för sådant som skulle kunna inträffa vid en födsel i hemmet. Kunskaper har hämtats från bland annat Storbritannien och Danmark där hemförlossningar är vanligare än i Sverige.

- Vår organisation är väl lämpad för det här. Vi är det enda sjukhuset i Stockholm som har jourlinjer med barnmorskor i beredskap. Vi är vana vid att göra hembesök och alla som arbetar här är erfarna i yrket, säger Marie Ekborn.

Förberedelser och genomgång

En hemförlossning förbereds noga med besök i hemmet och genomgång av vad familjen ska tänka på. När det är dags att föda är det alltid två barnmorskor på plats. Väskan de har med sig är packad med sterila instrument och annan nödvändig utrustning för att ta hand om både kvinna och barn.

I hemmet kan barnmorskorna erbjuda smärtlindring som till exempel akupunktur och TENS- behandling, men en av förutsättningarna för att föda hemma är att kvinnan valt att avstå från medicinsk smärtlindring.

För att minimera riskerna vid en hemförlossning erbjuds det enbart till kvinnor som har låg risk för komplikationer under förlossningen och som har fött barn tidigare. Familjen behöver också bo på ett avstånd från Karolinska Huddinge som är patientsäkert i händelse av överföring till sjukhusetfrån Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

- Vi kommer att börja i liten skala och räknar med att det på sikt kommer att bli ungefär en hemfödsel i veckan, säger Marie Ekborn.

Bilden: Barnmorskorna Camilla Särnholm och Sofia Fernström förbereder en hemförlossning.

Text och foto: Catarina Thepper

Fakta

Min Barnmorska startade 2018 och går ut på att samma barnmorska, så långt det är möjligt, följer kvinnan under hela graviditeten och förlossningen. Ett team av barnmorskor delar sin tid mellan öppenvårdsmottagning, förlossningsavdelningen på Kvinnokliniken, Karolinska i Huddinge, och att ha jour i sitt hem.

Från och med september utökas verksamheten med ett nytt team i Skärholmen. Då blir det totalt sjutton barnmorskor fördelade på fyra team knutna till mödravården i Älvsjö, Liljeholmen, Skärholmen samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Sedan start har "min Barnmorska" assisterat 450 födslar. Läs mer om Min Barnmorska här på karolinska.se