Fler stockholmare kan få veta om de har haft covid-19

Nyhet

Region Stockholm ökar nu provtagningskapaciteten för dem som vill veta om de haft covid-19 med inledningsvis cirka 15 000 provtagningstillfällen för antikroppar/serologi per vecka.

Sedan den 15 juni är provtagning för såväl misstänkt pågående sjukdom (PCR) som misstänkt genomgången covid-19 (antikroppar/serologi) öppen för alla invånare i Stockholms län. Provtagningskapaciteten har successivt utökats och från starten den 15 juni till den 5 juli har 105 000 stockholmare provtagits för antikroppar/serologi.

- Vi valde att starta provtagning relativt snabbt och har sedan snabbt ökat vår kapacitet. Det är av förståeliga skäl en mycket stor efterfrågan på de här testerna, både av dem som har symptom och för dem som vill veta om de har haft covid-19, säger Claes Ruth, chef för Karolinska Universitetslaboratoriet och ansvarig för provtagningen för covid-19 i Region Stockholm.

Kapacitetsökningen med 15 000 ytterligare provtagningstillfällen för antikroppar/serologi har möjliggjorts genom avtal med två externa leverantörer och innebär även att nio nya provtagningsplatser öppnas utöver de 77 som redan finns. De nya tiderna öppnas för bokning under kvällen i dag, tisdagen den 7 juli, och de nya provtagningsenheterna öppnar i morgon den 8 juli för bokade tider.

Bokning av antikroppstest, som är kostnadsfria för den enskilde, görs endast via 1177.se där man också väljer var man vill provtas. Provsvar levereras via 1177.se. Ingen provtagning kan bokas genom att ringa telefonnummer 1177.