Karolinska Universitetssjukhuset lämnar stabsläge – övergår till ordinarie styrning

Nyhet

Covid-19-vården är nu en del i den löpande sjukvården och därför övergår Karolinska Universitetssjukhuset till ordinarie styrning från den 2 juni klockan 13.00.

Sjukhuset var mellan den 12 mars och den 8 maj i förstärkningsläge. Från den 8 maj till den 2 juni har den lägre nivån stabsläge gällt. Båda dessa lägen innebär en mer centraliserad styrning än normalt.

- Karolinska är det sjukhus i landet som vårdat flest covid-19 patienter. Som mest var 700 av våra vårdplatser vikta för vård av covid-19-patienter och vår IVA-kapacitet ökade med nära 500 procent från 38 platser till cirka 190 stycken. Vår personal har gjort enastående insatser och fortsätter att göra det, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset.

- Covid-19 är här för att stanna och kommer att påverka oss under överskådlig tid. Vi ska klara båda våra uppdrag samtidigt och då är den ordinarie styrningen, där mycket av ansvaret och mandatet ligger nära verksamheterna, den bästa. Vi har hela tiden också beredskap för en uppgång av covid-19, säger Björn Zoëga.

Fakta/Karolinska Universitetssjukhuset under covid-19

Karolinska Universitetssjukhuset har totalt utfört cirka 20 000 vårddygn för covid-19-patienter, varav 5 000 inom intensivvården. Som mest var 50 procent av slutenvården vid sjukhuset covid-19-vård. Periodvis har över 50 procent av Region Stockholms covid-19-vård bedrivits vid Karolinska Universitetssjukhuset. Överlevnaden inom intensivvården på sjukhuset är cirka 70 procent.