Stor insamling av biobanksprover

Nyhet

En stor insamling av biobanksprover på Karolinska ska bidra till forskning om covid-19 och utveckling av vården för patienterna.

Insamlingen av biobanksprover från patienter med covid-19 görs av Medicinsk Enhet Infektionssjukdomar och Intensivvården, Funktion PMI, i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholms Medicinska Biobank och Centrum för Infektionsmedicin på Karolinska Institutet.

Biobankning av prover är en viktig insats för den enskilda patientens vård och behandling, men även för forskning kring sjukdomsutveckling, immunitet, vaccin och nya diagnostiska metoder.

Blodproverna samlas via sjukvårdsintegrerad biobankning och är tänkta som en prospektiv insamling som kan användas för framtida forskning om covid-19 och bidra till bättre vård och behandling av patienterna.

Uppbyggnaden av provsamlingen stöds ekonomiskt av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och insamling av prover kommer att ske vid covid-19-avdelningar i både Huddinge och Solna.

Biobanksprov

Biobanksprov är allt från vätskor som blod, urin och saliv till cell- och vävnadsprov. Ett biobanksprov ska alltid kunna spåras tillbaka till provgivaren och förvaras i en biobank som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den övervägande andelen prov som sparas är för vård och behandling (ca 95%). Dessa prov kan även användas i forskning om det finns samtycke och en godkänd etikansökan.