Karolinska världens tionde bästa sjukhus

Nyhet

Enligt en ranking som presenteras i den ansedda tidskriften Newsweek är Karolinska Universitetssjukhuset det tionde mest framstående sjukhuset i världen, nummer tre i Europa och högst rankat i Norden.

Rankingen omfattar sjukhus i 20 länder och bygger på en sammanvägning av medicinska resultat, patientrapporterad kvalitet/upplevelser och rekommendationer från läkare, annan vårdpersonal och chefer inom sjukvårdssektorn. 10 000-tals anställda inom sjukvården i de 20 utvalda länderna valdes ut för att svara på frågor on-line.

- Det är ett stort erkännande för oss som universitetssjukhus att kollegor runtom i världen ser att vi tillhör de absolut bästa. Vi ser också att vårt tydliga patientfokus uppskattas av patienterna. En sådan här placering når man bara genom att hela tiden utvecklas och förbättra sig och därför är placeringen allra mest ett kvitto på det fantastiska arbete som våra medarbetare gör, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör.

De tre sjukhusen i toppen av listan är alla amerikanska: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Massachusetts General Hospital.

De 20 länderna i Newsweeks ranking är USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Schweiz, Nederländerna, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Israel, Sydkorea, Japan, Singapore (är formellt en stadsstat), Indien, Thailand, Australien och Brasilien.

Se hela listan.