Karolinska Universitetssjukhuset går upp i förstärkningsläge

Nyhet

Sjukhuset går upp i förstärkningsläge. Beslutet har fattats av sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Förstärkningsläge innebär en stabssammansättning med representanter från olika verksamheter som är speciellt utformad för att hantera covid-19 situationen. Karolinska Universitetssjukhuset har under en tid arbetat strukturerat med covid-19 situationen.

- Vi övergår till förstärkningsläge för att fortsätta att på bästa sätt planera för fler patienter med covid-19 och för att ha en organisation som på bästa sätt samverkar med övriga vårdgivare i Stockholm och med regionledningen. Regionledning och flera akutsjukhus är redan i stabsläge/förstärkningsläge. Vi har fortfarande endast ett fåtal sjuka i covid-19 på Karolinska och vi ska fortsatt ta hand om alla patienter på ett tryggt sätt, säger Björn Zoëga.