Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge åter i full drift

Nyhet

Från och med klockan 13 på söndagen den 5 januari bedrivs sjukvården vid Karolinska Huddinge åter med full omfattning.

Återgången till full drift innebär att sjukhuset opererar, tar emot förlossningar samt har intensivvårds- och akutverksamhet i normal omfattning. Den fulla driften innebär också att vissa ambulanser som dirigerats till andra sjukhus nu åter tas emot i Huddinge.

- Med hjälp av våra systersjukhus i Stockholm har vi kunnat ge våra patienter en bra och säker vård, även om väntetiderna blivit längre, säger Torbjörn Söderström, chefläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Stabsläget behålls för att följa att nätverket är fortsatt stabilt.
- Vi har nu etablerat alternativa rutiner som gör att vi kan arbeta säkert även om vi skulle drabbas av nya IT-störningar. Stabsläget behålls finns kvar för att vi fortfarande ska kunna följa utvecklingen, säger Torbjörn Söderström.

- Det är ganska många medarbetare som har brutit sina ledigheter för att komma in och jobba, vilket har varit avgörande för att hålla nere väntetiderna. Att vi relativt snabbt fått alternativa rutiner på plats beror framför allt på alla medarbetare som jobbar hårt för att vi ska kunna ta hand om patienterna även när det uppstår oväntade problem, säger Torbjörn Söderström.

Uppdatering 7 januari:

Under söndagen den 5 januari gick verksamheten tillbaka i normal drift men stabsläget kvarstod för att följa utvecklingen. Tisdag den 7 januari klockan 13.00 upphävdes stabsläget och Karolinska Huddinge är nu i normal beredskap.