Karolinska Huddinge försatt i stabsläge på grund av nätverksproblem

Nyhet

Karolinska Huddinge drabbades under torsdagsmorgonen av ett nätverksproblem och inför nu ett så kallat stabsläge för att hålla sig underrättad om läget och följa händelseutvecklingen. Som invånare är det alltid bäst att kontakta 1177 om man har frågor kring sin egen vård.

 

En åtgärd som vidtagits är att ambulanstransporter som i normala fall går till Huddinge nu styrs om till andra vårdgivare i Region Stockholm. Det innebär också att vissa operationer vid behov flyttas till Karolinska Solna.

Långa väntetider på akuten i Huddinge kan förekomma på grund av nätverksproblemen.

Karolinska Solna är inte påverkat av nätverksproblemen.

Felsökning pågår men det finns i nuläget ingen prognos för när nätverksproblemet kan vara åtgärdat.

Stabsläge innebär att nyckelfunktioner följer utvecklingen och vid behov kan fatta beslut snabbt. Inom sjukhuset används nu reservrutiner för att kunna upprätthålla patientsäkerheten.

Som invånare är det alltid bäst att kontakta 1177 om man har frågor kring sin egen vård.