3 frågor till: teamet runt patienten vid kärlkirurgi

Nyhet

På Tema Hjärta och Kärl, plan 11 i Solna, står perifera kärlsjukdomar i fokus. Som ”fönstertittarsjukan” det vill säga nedsatt cirkulation i benen, och aorta-aneurysm. Kärlen som opereras här finns alla utanför hjärtat och hjärnan. Inom patientområdet arbetar bland andra läkare/kärlkirurger, sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Maria Anderfjärd, sjuksköterska:

När träffar du patienten?

– Innan de går på läkarbesök, då jag mäter blodtryck i ben och armar och bedömer sår. Sedan har jag sjuksköterskemottagning där jag följer upp patienter som exempelvis opererat benen. Många patienter återkommer, så jag känner dem bra. Det är väldigt roligt att se patienter på återbesök, de är ofta helt nya personer jämfört med när de var inlagda på avdelningen. Där kan de ha varit väldigt nedgångna.

Vilket instrument använder du mest i jobbet?

– Dopplern! För att kunna lyssna på kärlen på fötterna och mäta ankeltryck och blodtryck i benen, det går inte med vanligt stetoskop. Dels mäter vi cirkulationen i benet, dels ser vi om kärlrekonstruktionerna fungerar bra.

Varför jobbar ni i team?

– Det fungerar inte om man inte jobbar ihop. Alla har olika kunskaper och har tid för olika delar. Och patienten är en avgörande del av teamet, deras kunskap och syn på sin sjukdom är jätteviktig!

Ulrika Palmer Kazen, läkare:

När träffar du patienten?

– På mottagningen när patienter kommer på remiss från öppenvården. Det är då vanligt med att en aorta-aneurysm har visat sig när de har gjort röntgen för annat. Patienten får information och en plan för vårduppföljning. Jag träffar även patienter med nedsatt cirkulation i benen. En bedömning görs av hur livskvalitén påverkas. Utredning och behandling anpassas efter det. Nästan alla som kommer hit har rökt, så vi pratar om hur vi kan hjälpa dem att sluta. När det är dags för operation träffar jag patienten på operationsbordet, antingen i öppen kirurgi där vi rekonstruerar det sjuka kärlet, eller endovaskulär kirurgi, där instrument skickas in via kärlen för ballongvidgning och att sätta stent.

Vilket instrument använder du mest i jobbet?

– Mitt kit med kirurgiska instrument för öppen kirurgi eller kateterburen teknik. Jag tittar också mycket på röntgenbilder, och planerar mina kirurgiska ingrepp med penna och skissblock.

Varför jobbar ni i team?

– Jag kan inte se hur vården kan jobba på annat sätt. Vi måste samarbeta mellan professionerna för att ge patienten bästa möjliga vård. Exempelvis på ronden, då alla är samlade, får vi en gemensam bild av patienten. Sen använder alla sina Alla olika professioner för att hjälper patienten rätt i vårdförloppet.

Gun Ståhlberg, leg sjukgymnast:

När träffar du patienten?

– Efter operationen, det gäller för dem att komma upp snabbt. Opereras de för aortabråck träffar jag dem även innan, för att göra en spirometri, lungfunktionsundersökning. Efter operationen kan de behöva övningar för gångträning, medan andra klarar sig själva.

Vilket instrument använder du mest i jobbet?

– Gånghjälpmedel som rollator och gångbord. För att få igång andningen på ett bra sätt så är även PEP-pipan viktig, för att få patienten att ta djupare andetag, exempelvis om den inte kommer ur sängen.

Varför jobbar ni i team?

– Det går inte att jobba annars, alla ser olika saker!

Text och foto: Carin Tellström