En guide till osteoporosfrakturer

Nyhet

Osteoporos ger ökad risk för frakturer i till exempel handled och höft men också kotkompressioner. Fysisk träning som komplement till den medicinska behandlingen är bra men träningen ska se olika ut beroende på vilken fraktur det rör sig om.

- Om man har haft en osteoporosfraktur är det viktigt att få instruktioner av en fysioterapeut, för att göra rätt typ av träning. Läkemedelsbehandling är nödvändig för patienter med fraktur och halverar risken att få en ny fraktur. Även tillägg av muskel- och balansträning minskar risken för fall och härmed sannolikt för ytterligare fraktur. Det berättar Ingrid Bergström, överläkare, Osteoporosmottagningen, som också vill slå ett slag för boken Osteoporos, frakturer och träning:

Boken beskriver osteoporos, olika frakturer och fysisk träning beroende på osteoporosfraktur.

– Boken är lite speciell. Alla osteoporosfrakturer i boken är beskrivna av ortopeder i ett ortopediskt perspektiv. Det har jag inte sett i någon annan undervisningslitteratur för osteoporos, inte heller internationellt. Det ger bättre förståelse för de olika frakturerna.

Förutom att boken tar upp det som osteoporos leder till, nämligen frakturer, beskrivs osteoporos generellt. Den samlar också forskningsresultat om träning vid osteoporos, från olika specialiteter och här finns exempel på muskelträning med bilder och beskrivning.

Flera läkare och sjukgymnaster har bidragit. Det är kunskap som många professioner i vården kan ha glädje av men även andra intresserade kan ta del av innehållet.

Bra att röra sig

Risken för osteoporos ökar med stigande ålder. Ungefär varannan kvinna och var fjärde man kommer någon gång i livet att drabbas av en osteoporosfraktur.

Forskningsresultat gjorda på Karolinska tillsammans med resultat från andra universitetssjukhus i Sverige och internationellt visar att medicinsk behandling vid osteoporos kan, med gott resultat kompletteras, med träning. Men att träningen ska variera beroende på osteoporosfraktur, det är centralt för att få bra effekt.

– På osteoporosmottagningen i Huddinge har vi remitteringsmöjligheter till fysioterapeuter specialiserade på patientgruppen.

Ingrid Bergström har jobbat med och forskat om osteoporos i många år.

Är det skillnad på en osteoporosfraktur och en annan fraktur?

– Ja det är det. Om man ramlar från en stege är det inte konstigt om man bryter armen. Men om en person får en fraktur av att ramla på golvet kan man misstänka osteoporos. Då bör man göra en utredning. Med en bentäthetsmätning, en så kallad DEXA-mätning och via ett läkarbesök kan sedan en bedömning av risk för ytterligare frakturer göras.

Varför vill man upptäcka osteoporos?

– För att minska risken för fraktur eller ytterligare frakturer. Osteoporos leder till kot- och höftfrakturer som i sin tur även ökar risken för dödlighet. Det är särskilt viktigt att vi anstränger oss för att upptäcka de som har kotkompression. Idag är bara 30 procent av dessa patienter identifierade och långtifrån alla av dem får utredning och behandling.

Kotkompression ger många besvärliga följdsymtom som svårare att andas, att resa sig, man blir kortare, får försämrad balans och man kan få svår värk.

Exempel ur boken på övning efter kotfraktur.

En studie här på Karolinska visar att ryggmuskelträning enligt ett särskilt program som komplement till läkemedelsbehandling hos patienter med kotkompression förbättrade ryggstyrkan, andningsförmågan och allmäntillståndet hos patienterna.

– Hos patienter som får höftfraktur kommer endast 35 procent att återfå sin ursprungliga fysiska förmåga. Dessa patienter ska självklart ha medicinsk behandling som halverar risken för ny fraktur. Studier från Umeå och internationella studier visar att om patienterna också får en längre period med muskel-, gång- och balansträning än vad som ges idag som rehabilitering så ökar patienternas självständighet och fysiska aktivitet.

Hur hör muskelsvaghet och osteoporos ihop?

– Med stigande ålder ökar muskelsvagheten. Musklerna försvagas varje år efter 65 års ålder. Därför är det viktigt för alla att stärka musklerna och särskilt för de som har osteoporos, eftersom muskelsvagheten är större vid osteoporos. Dessutom vet vi att alla behöver träna balansen som i sin tur minskar risken för att falla.

Vad har man sett för effekter av fysisk aktivitet?

– Belastningsstudier på postmenopausala kvinnor som har sänkt bentäthet visar att regelbunden träning kan öka bentätheten något och framför allt hindra den sänkning som uppkommer i och med östrogenförlusten. Det är extra bra att belasta skelettet som ung, då får man den bästa effekten, men vi ser att man även som vuxen kan ha glädje av att belasta sitt skelett. Generellt hjälper muskelträning vid muskelsvagheten som kommer med åldern. Det finns många studier som visar att muskelträning under några månader ökar muskelstyrkan.

Undersökning på mottagningen.

Osteoporosmottagningen

Osteoporosmottagningen Karolinska Huddinge är den största i Stockholm och har funnits i 20 år. Här görs omkring 2000 bentäthetsmätningar per år. På mottagningen gör man utredning, ställer diagnos och kan påbörja läkemedelsbehandling. Här finns dessutom efter utredning fortsatt möjlighet till omhändertagande av patienter med kotkompressioner under en tid, med behandling och särskild ryggmuskelträning hos specialiserad fysioterapeut.