Klart med fördjupningsprogram för specialistsjuksköterskor inom intensivvård

Nyhet

Karolinskas intensivvård blir värd för en sju månader lång utbildning för intensivvårdssjuksköterskor ute i landet, med start i början av nästa år. Både klinisk och teoretisk fördjupning står på schemat för kursdeltagarna.

Fördjupningsprogrammet är inspirerat av SSAI Fellowship-program, en framgångsrik satsning för läkare som har funnits under flera år.

- I den satsningen har deltagarna bland annat fått ta del av hur andra kliniker arbetar, något som har varit väldigt populärt. Nu gör vi ett liknande försök för specialistsjuksköterskor, säger Eva Åkerman, omvårdnadsansvarig för Intensivvården på Karolinska.

Syftet med programmet är dels att ge specialistsjuksköterskorna en praktiskt orienterad klinisk fördjupning, under handledning, inom olika specialiteter. Dels även att ge en teoretisk och praktisk fördjupning inom specifika områden och att höja kompetensen och öka kvaliteten i vården. Både för deltagaren själv, för Karolinska och för den verksamhet som deltagaren kommer från.

Eva Åkerman

- Tanken är inte att vara ett rekryteringsprojekt, utan här handlar det om utbyte av kunskap och erfarenheter mellan Karolinska och de som går utbildningen hos oss, liksom för de verksamheter som deltagarna kommer ifrån, säger Eva Åkerman och fortsätter:

- Vi vänder oss inte till sjuksköterskor som jobbar på universitetssjukhus, tvärtom vill vi förmedla hur det är att jobba med högspecialiserad vård. Något som kursdeltagarna kan ta med sig tillbaka till sina egna verksamheter och använda där.

Det kan handla om hur man på bästa sätt förbereder patienter som ska skickas till Karolinska, eller hur de bästa tas om hand efter att ha fått högspecialiserad vård här.

Att Karolinskas intensivvård står som värd för den här typen av kunskapsutveckling för sjuksköterskor på andra sjukhus, handlar om uppdraget kring utbildning som Karolinska har i rollen som universitetssjukhus.

- Samtidigt gynnas skapandet av bra nätverk mellan intensivvårdsenheter i landet, ett kollegialt lärande helt enkelt, säger Eva Åkerman.

Den sju månader långa utbildningen hålls på Karolinska, och ger intyg på deltagande i alla stora delar av Karolinskas högspecialiserade vårduppdrag inom intensivvård. Exempelvis thorax-, trauma-, neuro- och transplantation. Deltagarna kommer även att få insyn i andra delar som exempelvis ECMO.

För att kunna söka fördjupningsutbildningen krävs att man ska ha jobbat tre år inom intensivvård.

Inom ramen för programmet, som har ett begränsat antal platser, ingår ett självständigt utvecklingsarbete med en klinisk frågeställning som deltagaren själv väljer, utifrån vad deltagaren och hemmakliniken har behov av att utveckla. Deltagaren kommer under perioden att vara anställd som intensivvårdssjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset.

Krav för att söka:

För att kvalificera dig till programmet krävs att du är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård samt har minst tre års klinisk erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska.

Du har idag en anställning hos en annan arbetsgivare som är villig att låta dig gå programmet som en kompetensutvecklande insats.

Ett godkänt avtal för Nurse Fellow programmet mellan Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) och den sökandes hemmaklinik är förutsättning för deltagande i programmet.