Karolinska fortsätter att anpassa organisationen efter nya uppdraget och varslar vårdpersonal

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter att justera organisationen till den storlek som är ämnad för uppdraget att bedriva högspecialiserad vård. Sjukhuset lägger därför i dag ett varsel på 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster. Varslet omfattar även ett fåtal tjänster inom sjukhusservice. Patienterna kommer inte att påverkas negativt, sjukhuset genomför förändringarna med fortsatt god patientsäkerhet.

- Varslet är nödvändigt och en logisk följd av vårt nya, smalare uppdrag att ge högspecialiserad och specialiserad vård. Vi har tidigare inte anpassat kostymen utan haft en bemanning för vårt gamla, bredare uppdrag. Nu minskar vi antalet tjänster men inte med fler än att vi kan fortsätta ge vård av hög kvalitet till våra patienter, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Ett första varsel för att anpassa organisationen till det nya uppdraget lades i maj i år och gällde 550 tjänster inom administrationen. Det varsel som nu läggs gäller tjänster inom vården. Berörda grupper är läkare och undersköterskor samt ett fåtal tjänster inom sjukhusgemensamma stöd- och servicefunktioner.

Karolinska Universitetssjukhuset fick i samband med inflyttningen i den nya byggnaden i Solna ett nytt uppdrag att svara för Stockholmsregionens högspecialiserade och specialiserade sjukvård. Sedan dess har vård till ett värde av 950 miljoner kronor flyttats från Karolinska till andra vårdgivare. Samtidigt har personalstyrkan ökat. Det har lett till ett betydande ekonomiskt underskott.

Enligt helårsprognosen för 2019 beräknas Karolinska göra ett resultat på -1,6 miljarder kronor. Detta trots att sjukhuset tagit initiativ till en mängd besparingar, bland annat anställningsstopp, varslet på administrativa tjänster och elva ytterligare sjukhusövergripande åtgärder för att minska kostnader för hyror, IT, material och läkemedel.

- Att varsla är en kraftig åtgärd och jag förstår att det skapar oro bland många medarbetare, men det är ofrånkomligt. Vi kommer att arbeta aktivt med att stödja alla medarbetare som eventuellt sägs upp att hitta nya arbeten. Jag vill betona att vi kommer att genomföra förändringarna med patientsäkerheten i fokus, säger Björn Zoëga.

Exakt hur många medarbetare som påverkas av varslet är inte klart, inte heller vilka. Ett varsel är en start på en process för att identifiera roller som kan bli övertaliga längre fram. Processen pågår under några månader och innehåller bland annat konsekvensbedömningar och facklig samverkan. Efter denna process identifieras hur många och vilka medarbetare som eventuellt blir övertaliga.

- Vi följer de lagstadgade processerna och genomför detta i samverkan med de fackliga organisationerna. Vi kommer att arbeta så snabbt vi kan så att medarbetare ska få besked så fort som möjligt, säger Björn Zoëga.

Läs mer