Ett litet gym nära patienterna

Nyhet

På avdelning M61-63, Karolinska Huddinge har Khanda Hamed, specialistfysioterapeut ställt i ordning ett litet men mycket funktionellt gym för patienterna. De patienter som hon arbetar med är multisjuka och genomgår ofta svåra behandlingar.

Det Khanda erbjuder patienterna är ett mindre träningsrum, nära till hands och tillgängligt för alla på avdelningen. Lokalen är enkelt men trevligt inredd, och utrustad som en träningslokal utifrån patients behov.

Det finns fördelar med att träningsmöjligheten finns på avdelningen. Lokalen kan nyttjas mer flexibelt när det fungerar mellan behandlingarna och den behöver inte bokas i förväg. Patienterna kan också själva ta sig dit.

Tidskrävande behandlingar

Patienterna på avdelningen har oftast krävande vård och behandling, bland annat har en grupp försämrad njurfunktion som ofta kräver dialys, antingen peritonealdialys eller hemodialys. Hemodialysen ges tre till fyra gånger i veckan och oftast på dagtid.

- Det gör att träningsmöjligheterna minskar för dessa patienter som inte alltid har så lätt att komma iväg till rehabsalen på sjukhuset, säger Khanda och förklarar att det ändå är viktigt att hitta tid till träning:

- Patienter som är diabetiker och har svårläkta sår behöver träna balans, muskelstyrka och rörlighet både vid pre-och postoperation i samband med amputation och inför protesutprovningen.

I gymmet finns en manupedcykel och en motionscykel.

De flesta patienter har träningsprogram som de kan göra på rummet. Men man har sett att många låter bli att träna i rummet eftersom det är kopplat till vila i första hand.

- Vi märker att flera patienter blir uppmuntrade när träningslokalen finns på avdelningen. De kan ta sig dit för att röra på sig, på egen hand, säger hon.

Underlätta återhämtning

Khanda Hamed berättar att det finns evidens på att kondition, styrka och balansträning har god effekt för patienter med dessa diagnoser.

- Det är viktigt för patienter att träna intensivt och regelbundet för att förbättra funktioner och underlätta återhämtningen efter operation och behandling. Det gör patienterna självständiga i förflyttningen och i vardagsaktiviteter redan här på avdelningen. Vi vill att patienterna kan komma hem snabbt och klara sig i hemmet med fortsatt rehabilitering. Detta kan i sin tur minska medelvårdtiden på sjukhuset, säger hon.

Läs mer om:

Avdelning M 61-63

På avdelning M61-63, Karolinska Huddinge utreds och behandlas patienter som tillhör diagnosgrupperna diabetes typ 1 och 2 samt njursjukdom (inflammatorisk ärftlig och medfödd) och njursvikt (akut, avancerad kronisk och dialyskrävande).

Gymmet på avdelningen

Khanda Hamed ser gymmet som ett sätt att öka möjligheten till träning för patienterna som inte alltid har så lätt att komma iväg till rehabsalen.  Hon har kunnat plocka ihop utrustning till gymmet från olika håll. Här finns förutom två träningscyklar, några träningsredskap, en ribbstol och bilder med vissa övningar på väggen. Det finns också en larmknapp i rummet och glasväggarna gör att vårdpersonal som passerar har uppsikt.