Högt betyg till forskning från Karolinska

Nyhet

Forskningsresultat från Karolinska blir lästa och är uppskattade. Det visar Karolinskas fältnormerade citeringsgrad som ligger på 2,1 för 2018.

Det internationella genomsnittet för Cf är 1,00. Cf (Crown Factor) anses ofta vara den viktigaste bibliometriska indikatorn för vetenskaplig kvalitet. Måttet är ett försök att jämföra olika medicinska fält på rättvist sätt. Att rakt av räkna antalet vetenskapliga citeringar kan vara missvisande, för då kommer medicinska fält där det av tradition skrivs många artiklar med automatik också ha flest antal citeringar. Den fältnormerade citeringsgraden tar hänsyn till, eller "normerar", så alla medicinska fält får samma förutsättningar.

CF för Karolinska har stigit konstant de senaste åren. En hög fältnormerad citeringsgrand något som byggs under lång tid. Det tar kanske 10 år innan forskning som påbörjas idag ger utslag, berättar Magnus Nordenskjöld, tf forskningsdirektör på Karolinska.

- Det här visar att vi har byggt upp en forskningsmiljö med utrustning och lokaler som fungerar. Vår kliniska forskning har genererat resultat som uppskattas i forskarvärlden, säger han.

Även forskningens sammanlagda Journal Impact Factor (JIF), som är ett mått på kvaliteten på de tidskrifter där forskningsresultaten publiceras, visar en stigande trend för 2018.