Samarbete med Tammerfors kring telemedicin stärker Karolinskas specialister

Nyhet

Tack vare ett tyngre samarbete med Tammerfors Universitetssjukhus (Tays) får specialisterna på Karolinska byta erfarenheter kring svåra och ovanliga sjukdomstillstånd inom pankreas- och gallgångscancer. Något som gynnar både patienter och forskning.

I september planeras den första multidisciplinära konferensen mellan Tammerfors och Karolinskas universitetssjukhus på distans att hållas med hjälp av telemedicin. Det vill säga att radiologbilder, bilder från röntgen och magnetkameraundersökningar, visas extremt detaljerat på skärmar, både på Karolinska Huddinge och i Tammerfors. Med specialiserad vårdpersonal på plats vid skärmarna i båda länderna, och där de aktuella patientfallen på skärmarna diskuteras. Likaså utförs teleguidad kirurgi tack vare tekniken, där skärmar visar operationer i realtid, med experter på båda universitetssjukhusen.

Delvis har detta gjorts tidigare, där röntgenbilder skickats med specialpost, i stället för att som nu ses i realtid. Men för att skicka patientdata, som röntgenbilder, digitalt och patientsäkert, krävs betydligt mer än en bra internetuppkoppling. Det som nu har skett är att sjukhusen har jackat i varandras system för en patientsäker bild- och dataöverföring.

Karouk Said.

- Vi har jobbat intensivt med att implementera IT-lösningar för vårt samarbete på distans. Lösningarna är nu testade och klara för att vi bland annat ska kunna utföra multidisciplinära konferenser inom onkologisk cancerkirurgi för avancerad pankreas- och gallgångscancer, liksom teleguidad endoluminal kirurgi. Vi har även gemensamma kurser inom så kallad ERCP-kirurgi, en slags röntgenundersökning i gångarna från lever, gallblåsa och bukspottkörtel, med hjälp av kontrastvätska, förklarar Karouk Said, Patientområdechef övre buk, Tema Cancer på Karolinska.

Karolinska och Tammerfors har haft ett brett forskningssamarbete under många år. Samarbetet har nu stärkts till att även innefatta utveckling av just telemedicin, konsultationer, utbildning och utbyte av expertis. Något som gynnar båda parter. För ett par år sedan tecknades ett ramavtal mellan sjukhusen, där Tema Cancer och Tema Trauma och Reparativ medicin var först ut i partnerskapet.

- Det innebär att vi får fler svåra fall att bedöma och ta del av, genom att volymerna av svåra och ovanliga tillstånd blir större för oss. Det är en fördel då Karolinska ibland har små volymer av vissa ovanliga tillstånd, då vi är så pass högspecialiserade, säger Anna Sahlström, ansvarig för Utlandsenheten på Karolinska.

Förutom telemedicinskt utbyte och multidisciplinära beslutsmöten består samarbetet i remittering av patienter för högspecialiserad vård på Karolinska, gemensamma seminarier, specialistträning för läkare och annan personal, liksom forskningssamarbeten. Något som Karouk Said menar behövs ur Karolinskas perspektiv:

- Det här samarbetet är viktigt när det gäller erfarenhetsutbyte inom både högspecialiserad sjukvård, utbildning och forskning. Tillsammans kommer vi att kunna ha betydligt mer patientdata för forskning, vilket kommer att leda till utveckling av nya metoder och behandlingar. Allt med syftet att ge våra patienter vård av hög kvalitet, säger han.

Samarbetet med Tammerfors kring telemedicinen är ett pilotprojekt, som om det slår väl ut kan användas på andra sjukhus både i Norden och Europa. Något som skulle kunna ge betydligt ökade volymer av patientfall för kliniska studier, vilket stärker forskningen.