Kommentar till artikel i media om sterilcentralen

Nyhet

I DN igår stod det att sterilcentralen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har nya problem.

Sterilcentralens utmaningar är inte nyuppkomna. Vårt fokus under våren har varit att stabilisera och säkra leveranserna av sterilt material till operation och under sommarmånaderna har sterilcentralen levererat enligt plan trots utmaningar i bemanningen. Jämfört med samma tid 2018 genomförs det nu i genomsnitt 23 fler operationer/vecka och vi gör i genomsnitt 24 fler operationer/vecka jämfört med våren 2019.

Kvalitén i leveransen har förbättrats vilket bland annat stöds av minskningen i antalet avvikelserapporter. Parallellt fortgår ett intensivt arbete med att rekrytera och utbilda för att möta förväntad operationskapacitet. Utöver det samarbete vi har med både Gävle sjukhus och Aleris Nacka ser vi över möjligheten till ytterligare 'outsourcing'. Allt detta sammantaget gör att vi har tillförsikt för att leveranskapaciteten kommer fortsätta att förbättras månad för månad.

Operationsköer

I samma artikel står det också att 8,500 patienter är uppsatta i väntan på operation. Detta kan missförstås som att det står 8,500 patienter i kö. I dagsläget är ca en 1/4 av dessa operationer som ligger utanför vårdgarantins 90-dagar. Övriga ca 6500 i kön utgörs av patienter som själva valt att vänta längre än 90 dagar eller för att medicinska skäl föreligger som gör att operation inte kan ske inom 90 dagar. Avseende canceroperationer har vi inga patienter i kö utanför den prioriteringstid ansvarig läkare har satt.