Karolinskaforskare får stort forskningspris för bättre diagnostik inom MS

Nyhet

Med hjälp av en ny magnetkamerateknik – som kan användas på vanliga magnetkameror - går det att bedöma neuroinflammatoriska sjukdomar som MS betydligt bättre än tidigare. Hand i hand med läkemedelsutvecklingen kan det leda till att hjärnan får hjälp att läka sig själv. ST-läkaren Tobias Granberg på Karolinskas Bild och Funktion ligger bakom den nya tekniken. I tisdags prisades han med 300 000 euro.

Priset som ST-läkaren Tobias Granberg fick var Merck Grant for Multiple Sclerosis Innovation, för projektet att förbättra diagnostik, uppföljning och utvärdering av läkemedelseffekter vid multipel skleros (MS), med hjälp av magnetkamera. Det delades ut vid en ceremoni i Stockholms stadshus under tisdagskvällen, i samband med den internationella MS-kongressen ECTRIMS som i veckan arrangerades i Stockholm med nästan 10 000 deltagare.

Det vinnande projektet syftar till att med nya magnetkameratekniker förbättra diagnostik, uppföljning och utvärdering av läkemedelseffekter vid MS.

Myelinmätning.

MS kännetecknas av att nervtrådarnas isolering, myelin, skadas så att nervsignalerna störs och nervtrådarna förtvinar. Även om MR utgör ett viktigt verktyg i dagens MS-vård, både vid diagnos och för uppföljning av behandlingsresultat, kan vanlig MR inte specifikt mäta förlusten av myelin och nervtrådar.

Tobias Granberg, som leder en neuroradiologisk forskningsgrupp vid KI, har arbetat med projektet i åtta år, där man först utvecklat själva bildtagningsmetoden, och sedan bildbearbetningen så att man kan mäta myelinhalten i hjärnan.

- Det vi har gjort är att tillsammans med två olika medicintekniska företag få den här bildtekniken att fungera på den vanligaste magnetkameratypen på marknaden, genom att programmera dem på ett speciellt sätt, och därefter visat att tekniken kan användas för att mäta mängden myelin i hjärnan, säger Tobias Granberg.

Mätning av nervtrådar.

Priset, på 300 000 euro, går till att bedriva bättre diagnostik inom MS, men tekniken används också vid Karolinska för forskning inom Parkinsons sjukdom och andra rörelsestörningar, liksom ALS.

- Just när det gäller MS så kommer nu en ny generations läkemedel som ger förhoppning om att kunna hjälpa kroppen att reparera skadorna vid MS genom att återskapa myelinet i hjärnan och ryggmärgen. Men för att mäta effekterna hos de här medicinerna så behövs specifika metoder för att mäta myelin, såsom den här bildtekniken, förklarar Tobias Granberg.

Patienter märker inte så stor skillnad vid själva bildtagningen, som tar cirka sex minuter, jämför med vanlig magnetkamera. Däremot får man på denna tid ut mer information på kort tid, och kan göra jämförelser av mätvärdena mellan olika kameror, över tid och mellan patienter.

- Vi använder redan tekniken i kliniska studier, men kommer tack vare priset att kunna titta på fler patienter och följa dem under längre tid. Med den här tekniken försöker vi förutsäga hur det kommer att gå med patienterna, och vad som händer när man har satt in behandling, säger Tobias Granberg.

Fakta

• Vanlig MR kan inte upptäcka de diffusa skador som uppstår utanför de klassiska MS-placken.

• De nya MR teknikerna som Granberg och hans forskningsgrupp använder gör det möjligt att med hjälp av vanliga magnetkameror mäta mängden myelin och nervtrådar i hjärnan.

• På så sätt går det att mer noggrant och objektivt karaktärisera olika typer av MS-förändringar och följa hur de förändras över tid.

• Studien, som ska pågå i två år, omfattar 60 nydiagnostiserade patienter som påbörjar behandling, 40 patienter med långvarig sjukdom och 20 friska kontrollpersoner.

• Målet är att öka förståelsen om de underliggande vävnadsförändringar som påverkar sjukdomsaktiviteten vid MS och risken för att utveckla funktionshinder vid MS.