Huddinge: Alfred Nobels allé delvis avstängd

Nyhet

Avstängningen påbörjas med kort varsel; redan onsdagen den 11 september 2019 och beräknas pågå fram till slutet av november 2019.

Alfred Nobels allé stängs av den 11 september 2019 och kommer vara avstängd till mitten av november på und av av fjärrvärmearbeten. Gatan är stängd för genomfart mellan Anatomivägen och infarten till Rättspsykiatriska kliniken.

Anatomivägen är öppen som vanligt och infart från Alfred Nobels allé är fortsatt möjligt.Det betyder att infarten till Amulansvägen, samt till parkeringarna på sjukhusets baksida och infart till Ronald McDonals hus fungerar precis som vanligt.

Infarten till Rättspsykiatriska är likaså fortsatt öppen och infart sker via Alfred Nobels allé från Södra Parkhemsvägen i Tullinge.

Skyltning om att gatan är avstängd finns utställt vid infarter till Alfred Nobels allé vid Hälsovägen och Södra parkhemsvägen. Omledning av trafik via alternativ väg finns med röda pilar. Trafiken leds om via Huddingevägen. Se karta

Avstängd väg Alfred Nobels allé