Unik, nationell upphandling ska ge säkrare transporter av för tidigt födda

Nyhet

En unik upphandling, ledd av Karolinska, ska förenkla transporterna av för tidigt födda barn i luften och på väg, i hela landet. Närapå samtliga regioner och landsting i landet som transporterar neonatalpatienter deltar i upphandlingen, som ska ge likadana system för neonataltransporter, vilket ökar patientsäkerheten.

Tusentals kuvöstransporter sker årligen i Sverige. Problemet är bara att landets landsting och regioner dels använder sig av olika kuvössystem, dels av olika ambulanser, flygplan och helikoptrar. Något som skapar problem när systemet hos exempelvis en kuvös från Västra Götaland ska jackas ihop med systemet hos en helikopter från Region Stockholm.

Adapters och tillfälliga lösningar

- I dag används olika adapters eller tillfälliga lösningar för att jacka in bår-underreden på kuvöserna från ett landsting med exempelvis transportflyget från ett annat landsting. Med ett gemensamt system förenklas transporterna av neonatalbarn mellan sjukhusen enormt.

Kuvöstransporterna sker på väg och i luften.

Det säger Ellinor Hård, utvecklings- och förvaltningsledare på Medicinsk vårdteknologi på Karolinska Universitetssjukhuset, som projektleder den nationella upphandlingen av nya kuvöser i hela landet.
Visserligen arbetas det för närvarande med en EU-standard för fästen till transportkuvöser, men arbetet är inte klart. Däremot är det just den kommande EU-standarden som har stått som inspiration vid upphandlingen.
Ett gemensamt system förenklar för vårdpersonalen som alltid kan räkna med att känna till hur en transportkuvös från ett annat landsting fungerar. Likadant förenklas transporterna när transportpersonalen får jobba med ett standardiserat system.

Förenklar för vårdpersonalen 

- Det blir enklare för personalen att lasta i och ur ambulanser, flygplan och helikoptrar om utrustningen alltid är desamma, därmed minskar riskerna för olyckor vid i- och urlastning av transportkuvöserna, säger Ellinor Hård.

Ambulanstransport med kuvös.

En nationell upphandling av den här omfattningen, där närapå alla neonatalavdelningar i landet deltar, sker i princip aldrig, förklarar Ellinor Hård. Att det nu kan genomföras handlar om att Region Stockholms transportteam Neo PETs, som drivs från Karolinska, hade behov av sex stycken nya transportkuvössystem och därför äskade pengar hos SKL. Medicinsk vårdteknologi, MVT, Strategiska projekt tillfrågades om att driva upphandlingsprojektet. Och redan vid uppstarten med Neo PETs-personalen kom tipset att fler regioner i landet också var på väg att upphandla nya transportkuvöser.

Möten via videolänk 

- När vi frågade runt bland landsting och regioner visade sig många vara i behov av ny upphandling. Vi insåg att det fanns väldigt stora fördelar med att göra gemensam sak, i stället för flera regionala, säger Ellinor Hård.
I dag har projektet lokala team med läkar-, upphandlings- och medicinteknisk kompetens som har kört samtliga workshops och möten via videolänk.

Ellinor Hård.

- Det har gått fantastiskt bra. Alla har samma mål, att göra det bättre för patienterna. I bland har det funnits små lokala skillnader i behov, men eftersom alla är så villiga att lösa detta tillsammans har det gått över förväntan, säger Ellinor Hård.

Ekonomiska fördelar med gemensam upphandling

En gemensam upphandling beräknas även få stora ekonomiska fördelar. Bland annat tack vare att betydligt färre flyggodkännanden för att kunna flyga säkert krävs.
- Det vi tittar på nu är en modell av transportkuvös i två varianter. Varje flyggodkännande kostar mellan en halv miljon kronor till tre miljoner kronor. Så ju fler regioner som deltar, desto lägre blir kostnaden per region, fortsätter Ellinor Hård och fortsätter:
- Men framför allt handlar fördelarna med detta om den stora igenkänningsfaktorn som bidrar till en hög patientsäkerhet.